Ga direct naar inhoud

Stand van zaken

Deelproject Zwarte Meer

roerdomp

Deelproject Zwarte Meer

 • juni 2014: toekenning Life+ subsidie door Europese Unie
 • winter 2014/15: uitwerking van de plannen in concrete acties
 • voorjaar 2015: aanvraag vergunningen
 • voorjaar 2015: informatiebijeenkomst en veldbezoek met buren en belanghebbenden
 • najaar 2015: start werkzaamheden
 • november 2015: publicatie Broedvogelmonitoring 'A Better LIFE for Bittern' in het Zwarte Meer in 2015 (pdf)
 • maart 2016: afronding inrichtingswerkzaamheden vakken 8 en 9
 • september 2016: baggeren sloten en vangen/terugzetten grote modderkuipers
 • oktober 2016: start inrichtingswerkzaamheden vakken 10, 1, 2 en 4
 • december 2016: aanvraag vergunning vogelkijkhut Mandjeswaard
 • januari 2017: afvoer rietwortels uit werkgebied naar Marker Wadden
 • februari 2017: afronding inrichtingswerkzaamheden vakken 10, 11, 2 en 4
 • augustus 2017: start klepelwerkzaamheden vakken 1, 3, 5 en 7
 • september 2017: baggeren sloten en vangen/terugzetten grote modderkruipers
 • oktober 2017: start inrichtingswerkzaamheden vakken 1, 3, 5 en 7
 • Maart 2018: informatieve uitwisseling met het Belgische project 'LIFE Delta'
 • Maart 2018: Anti-vraat rasters geplaatst deel 1 (1,5 km)
 • Mei 2018: opening vogelkijkhut 'Mandemakershut' Mandjeswaard
 • November 2018: Anti-vraat rasters geplaatst deel 2 (2,5 km)
 • Juli 2019: 3e nieuwsbrief
 • September 2019: Deel van de plagrillen verwijderd in Mandjeswaard
 • September 2019: A better LIFE for Bittern Layman's report
 • 25 en 26 september: Symposium 'Reuring in het riet'
 • Oktober 2019: Review socio-economische aspecten en ecosysteemdiensten 
 • Oktober 2019: Rapport broedvogelmonitoring opgeleverd
 • December 2019: After LIFE conservation plan (beheerplan) gereed

 

4 jaar rietmoerasontwikkeling in het project 'A better LIFE for Bittern'