Stand van zaken

Deelproject Zwarte Meer

Deelproject Zwarte Meer

 • juni 2014: toekenning Life+ subsidie door Europese Unie
 • winter 2014/15: uitwerking van de plannen in concrete acties
 • voorjaar 2015: aanvraag vergunningen
 • voorjaar 2015: informatiebijeenkomst en veldbezoek met buren en belanghebbenden
 • najaar 2015: start werkzaamheden
 • november 2015: publicatie Broedvogelmonitoring 'A Better LIFE for Bittern' in het Zwarte Meer in 2015
 • maart 2016: afronding inrichtingswerkzaamehden vakken 8 en 9
 • september 2016: baggeren sloten en vangen/terugzetten grote modderkuipers
 • oktober 2016: start inrichtingswerkzaamheden vakken 10, 1, 2 en 4
 • december 2016: aanvraag vergunning vogelkijkhut Mandjeswaard
 • januari 2017: afvoer rietwortels uit werkgebied naar Marker Wadden
 • februari 2017: afronding inrichtingswerkzaamheden vakken 10, 11, 2 en 4
 • augustus 2017: start klepelwerkzaamheden vakken 1, 3, 5 en 7
 • september 2017: baggeren sloten en vangen/terugzetten grote modderkruipers
 • oktober 2017: start inrichtingswerkzaamheden vakken 1, 3, 5 en 7
 • Maart 2018: informatieve uitwisseling met het Belgische project 'LIFE Delta'
 • Mei 2018: opening vogelobservatiehut Mandjeswaard