Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Zwarte Meer

Zwarte Meer

Welkom in Zwarte Meer

Het Zwarte Meer is een natuurgebied vol bijzondere vogels, waaronder de zeldzame grote karekiet. Zij voelen zich helemaal thuis in het ondiepe water en de dichte rietkragen. Ontdek het Zwarte Meer tijdens een van onze vaartochten met de fluisterboot.

Dick Buitenhuis
Dick Buitenhuis

Boswachter van dit gebied

Meer over Zwarte Meer

Over het gebied

Het Zwarte Meer is een natuurgebied op de grens van de provincies Flevoland en Overijssel. Het is ontstaan bij de inpoldering van de Noordoostpolder. In dit waterrijke natuurgebied vind je vele bijzondere soorten vogels, zoals de roerdomp, grote karekiet en het baardmannetje. Deze vogels voelen zich thuis in de dichte rietkragen langs de oevers van het meer. Ontdek het Zwarte Meer tijdens een van onze vaartochten met de fluisterboot.

Grote karekiet Natuurmonumenten

Kievitsbloem

De oeverlanden van het Zwarte Meer, de Groote Buitenlanden genaamd, zijn de oude buitendijkse gronden van de Zuiderzee. Hier groeit de zeldzame kievitsbloem. Door de oeverlanden te maaien en te laten begrazen probeert Natuurmonumenten deze bijzondere soort te behouden. Ook de rietlanden langs de oevers van het Zwarte Meer worden in delen gemaaid zodat moerasvogels, zoals de bruine kiekendief en roerdomp hier kunnen broeden. De Groote Buitenlanden zijn goed te bekijken vanaf het fietspad dat start bij de Kadoelersluis.

Kievitsbloem Natuurmonumenten

Vogeleiland

Het Vogeleiland in het Zwarte Meer is een uniek vogelparadijs. Op dit onbewoonde eiland broeden minstens zestig soorten vogels, waaronder bijzondere soorten als de blauwborst, nachtegaal, kleine bonte specht, havik, grote karekiet en zelfs de zeearend. Vogeleiland is een walhalla voor vogels en vogelliefhebbers. Je kunt dit unieke eiland alleen bezoeken tijdens een van onze vaartochten over het Zwarte Meer. Lees meer op Vogeleiland

Vogelskijken

Vogels kijken

Door de aanwezigheid van vele bijzondere vogels is het Zwarte Meer een moerasgebied van internationaal belang. In de winter zie je hier bijvoorbeeld de kleine zwaan en smient. In de zomer zoeken lepelaars en zwarte sterns in het ondiepe water naar voedsel. In de Zwarte Hoek vind je naast pleisterende watervogels ook allerlei soorten weidevogels. Vanaf het uitkijkpunt aan de Zwartemeerdijk kun je vogels als de tureluur, kievit, slob- en krakeend zien.

Nieuwe eilanden

Sinds het najaar van 2015 liggen er twee nieuwe eilanden in het Zwarte Meer. Nu bestaan de eilanden nog uit maagdelijk wit zand, straks groeit er riet. Waterbeheerder Rijkswaterstaat legde de eilandjes in het Natura 2000 gebied aan in samenwerking met natuurbeheerder Natuurmonumenten. Doel is de waterkwaliteit te verbeteren en leefgebied voor vissen, waterdiertjes en vogels te realiseren. De langsvarende waterrecreant kan genieten van een mooi stuk natuur. De eilandjes heten De Snörre en Kraggenoog. Deze namen zijn bedacht door de heer Barneveld uit Genemuiden en de heer Linzel uit Kraggenburg. 

Zwarte meer

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Zwarte Meer

Nieuws