Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bijdrage Ledencommissie aan Zwaluwstaartsessies

02 november 2023 | Ivo Aalbers

De ledencommissie geeft namens de leden input op de plannen van de beheereenheden voor volgend jaar via zogeheten zwaluwstaartsessies.
Dit jaar is de ledencommissie betrokken bij de zwaluwstaartsessies voor Friesland (Fochteloërveen), Groningen (Onlanden) en de beheereenheid Zuid-Drenthe.

Ecoloog Jacob de Bruin in het Fochteloërveen

Ieder jaar, in het laatste kwartaal, maken de beheereenheden van Natuurmonumenten een jaarplan voor het volgende jaar. In dit plan wordt natuurlijk het reguliere werk opgenomen en begroot maar ook worden er de nodige accenten gezet; waar gaan we dit jaar extra op inzetten, wat zijn daarbij de kosten/opbrengsten en hebben we daar menskracht voor ? etc.

De ledencommissie wordt ook gevraagd om mee te denken, vaak op thema’s als: hoe betrekken we leden en vrijwilligers bij activiteiten en ontwikkelingen, is er genoeg aandacht voor excursies en andere manieren (exposities, werkgroepen etc) om onze natuur en onze inzet om die optimaal te beheren goed voor het voetlicht te brengen? etc.

Ook dit jaar zijn we gevraagd om me te denken en te discussiëren. Zo hebben we geparticipeerd in de trajecten van Friesland (Fochteloërveen) en Groningen (Onlanden). Binnenkort nemen we ook deel aan de sessie van de beheereenheid Zuid-Drenthe.

De uiteindelijke uitkomsten zijn nog niet bekend, de ideeën en plannen moeten natuurlijk doorgerekend worden en uiteindelijk, meestal na wat aanpassingen, worden goedgekeurd. In het nieuwe jaar volgt dan vanzelfsprekend de uitvoering. Indien nodig worden de plannen in de loop van het jaar aangepast, een jaar vooruit kijken is immers moeilijk genoeg.

Al met al een goed voorbeeld dat ook de inbreng van leden, via de ledencommissie, in dit proces een plek wordt gegeven.

Ivo Aalbers

Ledencommissie Drenthe