Ga direct naar inhoud
Nieuws

Highlights Ledenraad 3 juni 2023

03 september 2023 | Marieta Oomen

Jouw stem door laten klinken in de koers van Natuurmonumenten. Dat is wat wij doen. Twee keer per jaar mogen wij de stem van onze leden vertegenwoordigen in de Ledenraad. Deze keer stond de bijeenkomst in het teken van diversiteit. Uit welke windstreek je ook komt, hoe je ook in het leven staat en wat je leeftijd ook is, de natuur is er voor iedereen om van te genieten. Maar hoe divers is Natuurmonumenten en hoe kan dat beter?

Brainstormen Ledenraad 3 juni 2023

Diversiteit

Onder leiding van de ledenvertegenwoordigers en jonge medewerkers van Natuurmonumenten is in de ochtend gebrainstormd over het thema Diversiteit en dan in het bijzonder verjonging. De jeugd heeft tenslotte de toekomst en ook is de jeugd de sleutel tot het bereiken van een bredere doelgroep dan de doelgroep waar de achterban van Natuurmonumenten op dit moment uit bestaat. De uitkomst was dat we jongeren veel meer willen betrekken, alleen al omdat zij waardevolle nieuwe ideeën meebrengen en kunnen bijdragen aan meer verbinding met jongeren. Bovendien hebben we hen nodig om een betere afspiegeling van de samenleving te zijn, ter verrijking en voor de toekomst van onze vereniging. Ook zijn de oudere vrijwilligers, medewerkers en ledenvertegenwoordigers gerustgesteld, zij worden nog steeds gekoesterd vanwege hun ervaring, beschikbare tijd en waardevolle bijdrage.

Jaarverslag en (her)benoemingen

‘s Middags was de officiële ledenvergadering. Ondermeer het jaarverslag is goedgekeurd en is er gesproken over verdere vergroening van het beleggingsbeleid. Onze voorzitter Jeroen Dijsselbloem is herbenoemd (dus hij blijft nog 4 jaar) en er is een nieuw bestuurslid benoemd, Narina Mnatsakanian.GGA en ledencommissies

Over het stikstofbeleid en GGA (gebiedsgerichte aanpak) is een korte update gegeven, de toolkit en de trainingen kwamen hierbij ter sprake. Tevens is toegelicht dat ledenvertegenwoordigers die geïnteresseerd zijn om mee te doen aan dit (grote en zware) traject zich kunnen melden bij hun gebiedsmanager wat betreft de mogelijkheden (de situatie is verschillend per locatie).Communicatie

Elske Schuurmans van de ledencommissie Friesland en ik mochten onze ervaringen met het maken van de nieuwsbrief nieuwe stijl presenteren. Omdat wij geen IT-achtergrond hebben moesten we ons eerst de softwaretechnische kant eigen maken, maar zoals dat gaat met alles in het leven: als je eenmaal weet hoe het werkt dan is het een fluitje van een cent. Met als resultaat dat we onze leden een nieuwsbrief in een mooier jassen kunnen aanbieden die daardoor veel aantrekkelijker is beter leesbaar.

Merkontwikkeling

Bestuurslid en marketingexpert Marc Oosterhout heeft ons bijgepraat over het merktraject. Hierin wordt Natuurmonumenten als merk onder de loep genomen. In februari is er voor een groep medewerkers, een groep ledenvertegenwoordigers en een groep bestuurders een workshop geweest. Marc is daarna aan de slag gegaan met de resultaten en gaf hierover een terugkoppeling.In de komende periode gaan we hier meer van horen.

Volgende keer

De Ledenraad komt op 23 november 2023 weer bij elkaar. Deze bijeenkomst staat in het teken van 'Natuur op de Lange Termijn'. Hoe ziet de natuur eruit over 50 jaar? Of over 100 jaar? Wat zijn onze angsten? Wat zijn onze dromen ? Hoe kunnen we die realiseren? Heb jij daar ideeën over? Mail ons via [email protected]. We zijn erg benieuwd!

Marieta Oomen,

voorzitter Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer

Presentatie van Jong Natuurmonumenten

Medewerkers en leden van de Ledenraad onder de 35, samen Jong Natuurmonumenten, geven hun kijk op het onderwerp diversiteit.

Presentatie Nieuwsbrief voorzitter LC Flevoland en Zwarte Meer Marieta Oomen

Voorzitter LC Flevoland en Zwarte Meer tijdens presentatie nieuwsbrief nieuwe stijl

Marieta Oomen