Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kap geen bomen vanwege droogteschade aan wegdek

05 september 2022 | Roos Kooiman

De provincie Flevoland wil langs enkele provinciale wegen bomen laten kappen om zo schade aan het wegdek door droogte tegen te gaan. Dat is geen oplossing en de omgekeerde wereld, betogen Het Flevo-landschap, Landschapsbeheer Flevoland en Natuurmonumenten. Bovendien is het in strijd met het provinciale biodiversiteitsbeleid.

boom

De betreffende 379 bomen krijgen de schuld van de scheuren in het wegdek. De scheuren ontstaan doordat bij droogte de klei- en veendelen onder de weg krimpen. Omdat bomen ook water opnemen, worden ze als concurrent en daarmee als oorzaak gezien. Het gaat bij de kap om bomen langs de Vogelweg, Roerdompweg, Gooiseweg Zuidbaan en Larserpad.

Bodemdaling

Niet alleen zijn bij de redenering vraagtekens te zetten, het is bovendien geen structurele oplossing zoals de provincie betoogt. Een laag grondwaterpeil en daardoor krimp en bodemdaling zijn in Flevoland een structureel probleem. Daar moet iets aan gedaan worden. Het kappen van deze bomen geeft geen garantie dat er geen nieuwe droogteschade aan het wegdek ontstaat. En welke locaties volgen hierna? De bomenkap is daarmee geen structurele oplossing. Werken aan vermindering van bodemdaling is dat wel, zowel voor de wegen als de natuur in Flevoland.

Oude bomen

Het besluit gaat ook voorbij aan de huidige ecologische verbindingsfunctie van de bomen en hun bijdrage aan de biodiversiteit. De provincie wil de bomen compenseren met jonge bomen elders. Echter: volwassen bomen dragen meer bij aan biodiversiteit dan jonge bomen. Het duurt tientallen jaren voordat een nieuwe, jonge boom dat niveau bereikt. Daarnaast nemen oude, volwassen bomen meer CO2 op dan niet-volwassen bomen. Het één-op-één vervangen van oude bomen door jonge bomen is dus geen gelijkwaardige compensatie. Het is bovendien de vraag – en lastig te controleren – of herplant daadwerkelijk plaatsvindt.

Eigen beleid

Tot slot staat in de provinciale Bossenstrategie dat de provincie werkt aan diverse manieren om 1.700 ha bos aan te leggen voor de biodiversiteit en koolstofvastlegging, waaronder bos in rijen aanplanten langs wegen, vaarten en erfgrenzen, in de vorm van landschapselementen. Ook neemt de provincie deel aan het samenwerkingsverband Aanvalsplan landschap, dat tien procent groenblauwe dooradering van het landelijk gebied nastreeft. Met beide is de voorgenomen bomenkap in strijd. Het doet ook twijfelen of de voorgenomen aanplant langs wegen, vaarten en erfgrenzen wel van de grond gaat komen.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter