Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ledendag 10 juni 2023: Programma bekend

10 april 2023 | Marieta Oomen

Water, het lijkt zo vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend dat het schoon is en altijd voorradig. Maar dat is niet langer zo. Het water is in nood! Het thema van onze Ledendag.

Oostelijk Flevoland

Ledendag 10 juni 2023

De waterkwaliteit in Nederland staat onder druk. Het water is niet schoon, op sommige plekken is er te veel en op andere juist te weinig en het water is niet gezond voor de natuur en de mens. Kortom: Water in Nood!

Met dit thema in ons achterhoofd nemen we tijdens onze Ledendag op 10 juni in Almere de stand van zaken van het Flevolandse water onder de loep. Dit doen we met sprekers van Natuurmonumenten, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en Vitens.

De middag bestaat uit twee onderdelen en vindt plaats op twee locaties in Almere:

 • Rondleiding in gemaal De Blocq van Kuffeler

  De Blocq van Kuffeler 1 (Oostvaardersdijk) te Almere
 • Water in Nood!

  Brasserie Tien, camping Waterhout, te Almere

Rondleiding in gemaal De Blocq van Kuffeler

We starten de middag met een rondleiding in het gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere, een van de grootste gemalen ter wereld. De beheerder van het gemaal gaat ons vertellen en vooral laten zien hoe dit bouwwerk ons beschermt tegen wateroverlast in de Zuidelijke Flevopolder.

Water in nood!

Hoe gaan we om met ons water in Flevoland? Hoe zit het met het waterbeheer? Welke keuzes worden gemaakt? Hoe zit het met de belangen van mens en natuur? Zijn dat tegengestelde belangen of lijkt dat alleen zo? Die vragen kunnen alleen worden beantwoord door degenen die het water in onze provincie beheren.

 • Wiebe Borren

  Hydroloog bij Natuurmonumenten


  De hydroloog zal het spits afbijten door te vertellen hoe hoog de nood van water in Nederland is.
 • Hetty Klavers

  Dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland


  Het waterschap beheert alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen en zorgt daarmee voor veiligheid en voldoende en schoon water in Flevoland. De dijkgraaf licht toe hoe zij dat doen, welke uitdagingen zij daarbij tegenkomen en hoe zij deze het hoofd bieden.
 • Ria Kamps-Mulder

  Senior Adviseur Watersystemen bij Rijkswaterstaat


  Waterbeheer in een vorm waar je vast nog niet aan had gedacht: het project Oostvaardersoevers. Het water in het Markermeer is voedselarm, in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen is het water juist voedselrijk. Rijkswaterstaat onderzoekt of een verbinding tussen de meren kan leiden tot een vitaal en gevarieerd merengebied. Vandaag word je bijgepraat over dit project.
 • Annemieke Traag

  Directeur Bestuurszaken bij Vitens


  Watertransitie is nodig om goed drinkwater te kunnen blijven maken. Er moet anders gedacht worden over hoe water kan worden vastgehouden, hoe om te gaan met bronnen, hoe water wordt gewonnen en gezuiverd, maar ook over de manier waarop we met z’n allen drinkwater gebruiken. Met de strategie 'Elke druppel duurzaam in 2030' werkt Vitens toe naar een duurzaam watersysteem. Hoe die strategie er uitziet hoor je vandaag.
Marieta Oomen