Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ledendag 10 juni 2023: Uitverkocht

26 mei 2023 | Marieta Oomen

Dat de Flevolandse leden enthousiast zijn over het thema van de Ledendag van de Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer is wel duidelijk: alle kaarten zijn uitverkocht. Mocht je toch niet kunnen? Of heb je nog geen kaart en wil je toch komen? Lees dan verder.

Oostelijk Flevoland

Wachtlijst

Deze dag is al volgeboekt, maar we hebben een wachtlijst. Daarvoor kun je je opgeven via [email protected].

Afmelden

Mocht je al hebben opgegeven, maar toch verhinderd zijn, meldt het dan via [email protected], dan kunnen we iemand anders met jouw plek blij maken.

Wat was het programma ook nog maar weer?

Nog een kleine opfrisser. Het thema is 'Water in Nood', want de waterkwaliteit in Nederland staat onder druk. Het water is niet schoon, op sommige plekken is er te veel en op andere juist te weinig en het water is niet gezond voor de natuur en de mens. Kortom: Water in Nood!

Met dit thema in ons achterhoofd nemen we tijdens onze Ledendag op 10 juni as. in Almere de stand van zaken van het Flevolandse water onder de loep. Dit doen we met sprekers van Natuurmonumenten, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en Vitens.

De middag bestaat uit twee onderdelen en vindt plaats op twee locaties in Almere:

 • Rondleiding in gemaal De Blocq van Kuffeler
  De Blocq van Kuffeler 1 (Oostvaardersdijk) te Almere
 • Water in Nood!
  Brasserie Tien, camping Waterhout, te Almere

Rondleiding in gemaal De Blocq van Kuffeler

We starten de middag met een rondleiding in het gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere, een van de grootste gemalen ter wereld. De beheerder van het gemaal gaat ons vertellen en vooral laten zien hoe dit bouwwerk ons beschermt tegen wateroverlast in de Zuidelijke Flevopolder.

Water in nood!

Hoe gaan we om met ons water in Flevoland? Hoe zit het met het waterbeheer? Welke keuzes worden gemaakt? Hoe zit het met de belangen van mens en natuur? Zijn dat tegengestelde belangen of lijkt dat alleen zo? Die vragen kunnen alleen worden beantwoord door degenen die het water in onze provincie beheren.

 • Wiebe Borren
  Hydroloog bij Natuurmonumenten

  De hydroloog zal het spits afbijten door te vertellen hoe hoog de nood van water in Nederland is.
 • Hetty Klavers
  Dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland

  Het waterschap beheert alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen en zorgt daarmee voor veiligheid en voldoende en schoon water in Flevoland. De dijkgraaf licht toe hoe zij dat doen, welke uitdagingen zij daarbij tegenkomen en hoe zij deze het hoofd bieden.
 • Ria Kamps-Mulder
  Senior Adviseur Watersystemen bij Rijkswaterstaat

  Waterbeheer in een vorm waar je vast nog niet aan had gedacht: het project Oostvaardersoevers. Het water in het Markermeer is voedselarm, in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen is het water juist voedselrijk. Rijkswaterstaat onderzoekt of een verbinding tussen de meren kan leiden tot een vitaal en gevarieerd merengebied. Vandaag word je bijgepraat over dit project.
 • Annemieke Traag
  Directeur Bestuurszaken bij Vitens

  Watertransitie is nodig om goed drinkwater te kunnen blijven maken. Er moet anders gedacht worden over hoe water kan worden vastgehouden, hoe om te gaan met bronnen, hoe water wordt gewonnen en gezuiverd, maar ook over de manier waarop we met z’n allen drinkwater gebruiken. Met de strategie 'Elke druppel duurzaam in 2030' werkt Vitens toe naar een duurzaam watersysteem. Hoe die strategie er uitziet hoor je vandaag.

 

Marieta Oomen