Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ledendag 10 juni 2023: Water in Nood, een terugblik

03 september 2023 | Marieta Oomen

10 juni jl. was het zover: onze Ledendag, met als thema 'Water in Nood'. Een dag om leden te ontmoeten, maar ook een dag om meer te weten te komen over de stand van zaken van het Flevolandse water. Dat deden we in Almere op twee manieren. We begonnen met een excursie in het gemaal De Blocq van Kuffeler. Daarna hadden we in Brasserie Tien van camping Waterhout een ontmoeting met waterexperts van onder andere waterschap Zuiderzeeland en drinkwaterbedrijf Vitens. Deze dag werd georganiseerd door onze secretaris Wim Maas en kandidaat-ledencommissielid Fritz van Hattem. Wim vertelt hoe hij deze dag heeft beleefd.

Gemaal De Blocq van Kuffeler

Water in nood

Het was een prachtige middag met mooi weer dat uitnodigde tot allerlei activiteiten op en met het water. Maar het was ook een dag met behoorlijk hoge temperaturen. Droogte was al zichtbaar. Het kon niet treffender, water en droogte. Dit raakt de kwaliteit van water. Het water is in nood. De beschikbaarheid ervan komt steeds verder onder druk te staan. Grote delen van ons land zijn afhankelijk van regen, andere delen kunnen genieten van het water uit de rivieren. In beide gevallen is de verontreiniging een probleem waar we allemaal veel hinder van maar ook invloed op hebben. Uiteindelijk stroomt het water naar zee, waar het helaas vuiler aankomt dan dat het was op het moment dat het ons land binnen stroomde.

Nieuw waterbeleid

Er dreigt een tekort aan water. Een tekort zo groot dat er niet langer voldoende is om alles en iedereen te voorzien van schoon water. Om het drinkbaar en beschikbaar te houden is een grote omslag nodig in de manier waarop we met ons water omgaan. Lange tijd was het waterbeheer erop gericht om rivier- en regenwater zo snel mogelijk af te voeren. Ook doen we er alles aan om ons land tegen de zee te beschermen. Nu is het tijd om te zorgen dat we het water zoveel mogelijk kunnen vasthouden en bergen, zodat we terug kunnen vallen op een voorraad op momenten van schaarste. Dit is een complexe opgave doordat veel overheden, organisaties en bedrijven een hierin een rol hebben.

Gemaal De Blocq van Kuffeler

In het gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere was duidelijk te zien dat we in Flevoland op een moderne en grootschalige wijze de waterbehoefte heel succesvol onder controle kunnen houden. Het waterschap Zuiderzeeland zorgt voor voldoende water in zowel de natte als de droge tijd van het jaar. Ook wordt het afvalwater op zo'n manier gezuiverd dat het weer kan worden opgenomen in het totale systeem. Een belangrijke rol voor de vele “waterwerkers”.

Waterexperts aan het woord

In Brasserie Tien kwamen een aantal waterexperts aan het woord. Wiebe Borren, hydroloog en werkzaam bij Natuurmonumenten, liet ons bijvoorbeeld zien dat grote veranderingen in het klimaat, de verstedelijking en het gebruik van de grond voor landbouw, tuinbouw en veeteelt factoren zijn die ingrijpende invloed hebben op het water en daarmee op onze leefomgeving.

Het waterschap Zuiderzeeland beheert in Flevoland alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen en zorgt daarmee voor veiligheid en voldoende en schoon water. Dit leek tot voor kort een vrij eenvoudige taak. Problemen van aan de ene kant droogte en de andere kant overstromingen kende onze provincie niet, maar dijkgraaf Hetty Klavers laat ons dat weten de realiteit heeft ons heeft ingehaald. Maar we kunnen hier iets aan doen. In Flevoland hebben we grote oppervlakten aan natuur, ook in nauwe samenwerking met landbouw en veeteelt. Onze natuur is relatief jong en aan grote ontwikkelingen onderhevig. Met ons gedrag kunnen we een enorme positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de natuur. We moeten het dan ook wel willen en doen.

Een voorbeeld van een positieve ontwikkeling is het project Oostvaardersoevers van Rijkswaterstaat. Ria Kamps vertelde ons dat met een verbinding tussen het Markermeer en de Oostvaarderplassen circulatie van water tussen deze gebieden mogelijk gemaakt kan worden, wat de kwaliteit van water en omgeving van beide natuurgebieden zal verbeteren.

Water en dan vooral drinkwater lijkt zo normaal. Om dat normaal in voorraad te hebben en te kunnen leveren is nogal wat “waterwerk” nodig volgens Annemieke Traag van Vitens. Voordat het uit de kraan komt heeft het water een uitgebreid schoonmaakproces doorlopen, maar ondanks dat kost 1000 liter water maar één euro. Nauwelijks voor te stellen! Ter vergelijking: één liter Spa-blauw kost ook ongeveer een euro. Ons drinkwater is net zo goed en net zo zuiver. en dan heb je voor dezelfde prijs 1000 liter! Met die 1000 liter voor een euro gaan we niet zuinig om. Terwijl dat bezuinigen op watergebruik heel makkelijk is te doen: éénmaal in de twee dagen douchen en dan niet meer dan twee minuten. Dat leidt tot minder waterverbruik en volgens dermatologen ook beter voor de huid.

Bedankt

Het was een leerzame dag die iedereen weer met de neus op de feiten heeft gedrukt. Heel fijn dat de sprekers de tijd hebben willen nemen om ons bewust te maken dat het water in nood is, maar ook dat wij ons steentje bij kunnen dragen om het tij te keren. Iedereen die aanwezig was, zowel de waterexperts als de leden: bedankt voor deze geslaagde dag!

Wil je de presentaties nog eens op je gemak bekijken, of als je niet aanwezig was maar nieuwsgierig bent naar wat er is besproken, stuur dan een mailtje naar: [email protected].

 

Verzamelen bij het gemaal

Verzamelen bij gemaal De Blocq van Kuffeler.

Rondleiding De Blocq van Kuffeler

Rondleiding in het gemaal, met op de achtergrond een foto van het gemaal ten tijde van de drooglegging van Zuidelijk Flevoland.

Geboeid luisteren naar de sprekers in Brasserie Tien

Geboeid luisteren naar de sprekers in Brasserie Tien bij camping Waterhout in Almere.

Sprekers in het zonnetje

De sprekers worden door ledencommissievoorzitter Marieta Oomen in het zonnetje gezet terwijl secretaris Wim Maas deze geslaagde dag afsluit.

Marieta Oomen