Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurgebied in the spotlight: het Harderbos

23 februari 2024 | Marieta Oomen

In het Harderbos helpen grote grazers met het natuurbeheer. “Het zijn een soort levende maaimachines. De dieren houden de open plekken open en zorgen voor meer variatie in de delen van het bos. Hier profiteren planten, insecten en vogels van. Deze natuurlijke manier van beheer zorgt dat we minder hoeven in te grijpen. De natuur kan zo in het Harderbos zoveel mogelijk haar gang gaan.” volgens Martine Otten, boswachter bij Natuurmonumenten.

Tauros

Meer variatie in het bos

Tot vorig jaar werd de taak van maaimachine uitgeoefend door Schotse Hooglanders. Deze runderen kiezen het liefst voor grasland en minder snel voor bos. Dat was in het Harderbos niet anders. Zij bleven liever in de weilanden en de zomen er omheen dan dat ze in het bos gingen grazen. Hierdoor ontbrak een belangrijke stimulans voor meer variatie in het bos. Om ook begrazing in het bos te krijgen worden er vanaf dit jaar andere grote grazers ingezet, namelijk taurossen en Exmoor pony's.Stichting Taurus

Stichting Taurus gaat het kuddebeheer voor Natuurmonumenten voeren. Vroeger leefden er zowel wisenten als oerrunderen in Nederland. Wisenten zijn net op tijd gered van uitsterven, voor het oerrund was het te laat. Stichting Taurus maakt zich hard om het oerrund weer terug te fokken met runderrassen die nog erg authentiek zijn en kenmerken hebben van het oerrund, zoals de tauros. Deze dieren passen goed in een natuurbos zoals het Harderbos. Exmoor pony's zijn erg sterke en zelfredzame pony's die zich bewezen hebben in vele uitgestrekte natuurgebieden.

Honden

De nieuwe grote grazers gaan niet allemaal even goed samen met honden. Per 1 maart 2024 zijn honden niet meer toegestaan in het gehele begrazingsgebied van het Harderbos. Dit in verband met de veiligheid van de honden en de grazers. In het gebied bij Parkeerplaats De Schulp, het Klimaatbos en het pad langs Harderwold zijn honden, mits aangelijnd, wel welkom.

Nieuwe rasters

De komst van taurossen en Exmoor pony’s is ook een mooi moment om de bestaande rasters die aan vervanging toe zijn, te vernieuwen. Daarnaast moeten de rasters op sommige locaties verplaatst worden in verband met de uitbreiding van het begrazingsgebied. Daarom worden op plaatsen waar de nieuwe raster komen bomen en struiken verwijderd. Hierbij is gelijk gekeken naar de boomveiligheid ten opzichte van huizen en bezoekers. Geprobeerd wordt de kap van bomen en struiken tot een minimum te beperken. De werkzaamheden zullen starten in maart 2024 en naar verwachting enkele maanden duren.

Het project Bosbegrazing Harderbos wordt mogelijk gemaakt door Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Flevoland 2022-2025 van de provincie Flevoland.

Voor meer informatie, zie de nieuwsberichten op de deelpagina van het Harderbos van Natuurmonumenten.

 

Marieta Oomen