Ga direct naar inhoud
Nieuws

Uitbreiding bosbegrazing Harderbos

10 april 2023 | Marieta Oomen

Wie regelmatig in het Harderbos komt heeft het al gemerkt: er zijn veranderingen gaande. Deze hangen samen met de uitbreiding van de bosbegrazing. In delen van het Harderbos maakt Natuurmonumenten voor het natuurbeheer al jaren gebruik van grote grazers. De resultaten van dit begrazingsbeheer zijn zo positief, dat Natuurmonumenten de begrazingsgebieden in het Harderbos gaat uitbreiden. Maar wat verandert er precies?

Schotse hooglanders

Aanpassing routes

Om de grazers de ruimte te geven zijn inmiddels de routes in het Haderbos aangepast. De Wielewaalroute (blauw) en Klimaatbosroute (groen) zijn komen te vervallen. Delen van deze twee routes zijn opgenomen in de Beverroute (rood). De Avonturenroute (geel) is ingekort. De Krooneendroute (wit) blijft behouden. Hierdoor ontstaat een groter rustgebied, waar ook dieren als bever en wielewaal van profiteren.

Andere grote grazers

Verder wordt overgestapt op andere grote grazers. De hooglanders zullen worden vervangen door een combinatie van

rode geuzen (een type rund), konikpaarden en wisenten (Europese bizon). Hoe dat in zijn gang gaat en waarom voor deze dieren is gekozen lees je hier.

Marieta Oomen