Ga direct naar inhoud
Nieuws

Gezamenlijk watermanifest Noord-Nederland

08 september 2023 | Fred Prak

Bezorgde burgers en acht natuur- en milieuorganisaties uit Noord-Nederland hebben op vrijdagochtend 8 september de Noordelijke waterbestuurders met een watermanifest opgeroepen om hun kennis en daadkracht te bundelen en te komen tot een toekomstbestendig, duurzaam watersysteem dat flexibel genoeg is om klimaatverandering op te vangen en tegelijkertijd te voorzien in de waterbehoefte van burgers, bedrijven en natuur.

Aanbieding petitie water

Dat is noodzakelijk en ook een wettelijke verplichting die urgenter is dan ooit. Dit deden zij tijdens een ‘waterontbijt’ aan het Paterswoldsemeer, waarbij de (water) gedeputeerden, alle waterschapsbestuurders en directeuren van de drinkwaterbedrijven in Fryslân, Groningen en Drenthe bijna 10.000 handtekeningen kregen aangeboden van bezorgde burgers.

Eén bron

Een stortbui op het Drentse plateau, miljoenen regendruppels samen die uit de hemel vallen en via een diep(je), stroompje of Aa richt zee gaan stromen, hebben in duizenden jaren ons landschap gevormd. De Drentse beekdalen, Friese veenweidegebieden en Groningse zeekleipolders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door water. Al het water dat wij drinken, waarmee we wassen, het land beregenen en waaruit de industrie put, viel ooit als een regendruppel uit de lucht. Dat is zoals het altijd ging, maar nu reden voor grote zorg; en dat vraagt om een gezamenlijke aanpak.

Duurzaam watersysteemDe media staan (ook) dit jaar weer bol van weernieuws; ongekende stortbuien en overstromingen maar ook langdurige droogte. Dat is echt anders dan 20 jaar geleden. Extreem weer met alle gevolgen van dien is in Europa aan de orde van de dag. Op het ene moment is er veel te weinig, op het andere moment veel te veel water tegelijkertijd. Extremen kenmerken zich door enorme uitschieters en dat vraagt om een fundamentele aanpassing van onze omgang met water. “We moeten toe naar een veel flexibeler watersysteem dat bij teveel water als een spons water kan vasthouden en bij tekorten dat water kan afgeven aan de omgeving”, zegt Jorien Bakker, provinciaal bestuurder bij Natuurmonumenten in Groningen en Friesland. “Wie de waterkaart van het Noorden bekijkt, ziet de onderlinge samenhang en noodzaak deze uitdaging in gezamenlijkheid aan te pakken. Dat is niet makkelijk, maar levert zoveel winst op voor iedereen dat het een enorme gemiste kans is als we die nu niet verzilveren.”

Zaal vol bestuurders luistert naar burgers

Waterkwaliteit reden tot grote zorgMet het aanbieden van bijna 10.000 handtekeningen van Noorderlingen vroegen de bezorgde inwoners de bestuurders om aan wettelijke verplichtingen te voldoen die voorvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de kwaliteit voor het oppervlaktewater met een deadline in 2027. De noodzaak om grondwatervoorraden beter te beschermen en beheren werd door het RIVM dit jaar verwoord als waarschuwing, omdat er structurele tekorten opdoemen na 2030. De internationale opgaven voor het klimaat, beperken van CO2 uitstoot om verdere klimaatverandering samen te gaan, hangen nauw samen met bodemdaling in veengebieden en het verhogen van het grondwaterpeil daar. In de WABOS brief van demissionair minister Harbers staat de oproep water en bodem daarbij sturend te laten zijn.

Kracht van het NoordenAcht natuur- en milieuorganisaties* zien de regionale kwaliteiten natuur, landschap, ruimte en een schoon milieu als de belangrijkste bases voor een brede welvaart en economisch perspectief voor het Noorden én als essentiële waarde voor heel Nederland. Deze visie staat in het rapport De kracht van het Noorden, dat de organisaties op Valentijnsdag ’23 presenteerden.

Op 8 september is hier een vervolg op gegeven met een watermanifest waarin de organisaties voorstellen een Wateragenda Noord Nederland op te stellen die visie, samenhang, gemeenschappelijkheid en daadkracht brengt, en mogelijk extra rijksmiddelen kan aantrekken.   

Noord-Nederland is prachtig en het mooie is dat ons unieke landschap en natuurlijke rijkdom van Drentse bossen en beekdalen, Fries en Groningse veengebieden, polders, meren en moerassen ideale ingrediënten zijn om deze uitdagingen aan te gaan. Die natuurlijke rijkdom is de ideale spons die helpt de flexibiliteit in te bouwen die we nodig hebben om de landbouw te voorzien van voldoende water in het groeiseizoen en de strategische grondwatervoorraden voor de winning van drinkwater op peil te houden.

Het gezamenlijke Watermanifest van de acht organisaties is hier te downloaden (pdf-bestand)

*De acht natuur- en milieuorganisaties zijn: Vereniging Natuurmonumenten • Stichting het Drentse Landschap • Staatsbosbeheer • Stichting het Groninger Landschap • Vereniging It Fryske Gea • Friese Milieufederatie • Natuur en Milieufederatie Drenthe • Natuur- en Milieufederatie Groningen

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)