Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kort maar krachtig

25 oktober 2023 | Liesbeth Meijer

Ga je nu op een wandeling uit, dan kun je graantje meepikken van deze fascinerende wereld en een grote verscheidenheid aan soorten tegenkomen.

Let wel, de ontwikkelde leek heeft een geoefend oog nodig om te weten welke soort je in het veld hebt waargenomen. De eerste stap die je kunt zetten bij het zien van die ene paddenstoel is dat je zegt: `Wat is dit mooi . En hé, die paddenstoel heb ik niet eerder gezien.`

rode zwavelkopjes

Raak je meer in de ban van paddenstoelen, dan gaan al je zintuigen daarin mee. Je wrijft even met duim en wijsvinger langs de hoed, neemt de geur in je op en proeft. Als leek sla je die laatste halte natuurlijk liefst over, ook al weet je dat je kunt uitspugen. Het blijft gewoon linke “soep”, of je moet er écht verstand van hebben.

Voor wie de liefde voor de paddenstoel door de maag gaat is het goed te weten dat paddenstoelen plukken voor eigen gebruik in Nederland in principe niet verboden is, al kunnen gemeentes er voor kiezen om een plukverbod op te nemen in de APV. Op particuliere grond of in gebieden die vallen onder verantwoording van natuurbeherende instanties moet de eigenaar van het terrein geen bezwaar hebben tegen plukken, anders wordt het de daad beschouwd als diefstal. Commerciële pluk is wel bij de wet verboden in Nederland. De bospaddenstoelen die vers op de markt of gedroogd in zakjes of in bouillion worden aangeboden komen in het algemeen uit het buitenland. Daar is plukken nog gewoon. Weet ook, dat er honderden van de duizenden in Nederland waargenomen soorten op de Rode Lijst staan. Ze zijn bedreigd of zeldzaam.

biefstukzwam

Biefstukzwam

Vanaf de vijftiger jaren werd de sterke achteruitgang in aantallen paddenstoelen geweten aan massale pluk. Het plukken van paddenstoelen in het algemeen en cantharellen in het bijzonder werd rond 1970 verboden. Zelfs plukken om een herfsttafel of een sporenprintje te maken werd in de ban gedaan. Die maatregel kon echter niet zorgen voor spontaan herstel. Uit onderzoek in de jaren tachtig bleek dat de oorzaak van de achteruitgang moest worden gezocht in toenemende verzuring en stikstofdepositie in de bossen.

De kennisontwikkeling over paddenstoelen staat nog in kinderschoenen. Voor wie er eenmaal door gegrepen is, valt nog veel te leren. De inspiratiebron is rijk en de vraag hoever je moet gaan is snel beantwoord. Je kunt dicht bij huis blijven.

Ciska van Geer

Liesbeth Meijer