Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurherstel Fochteloërveen weer van start

06 juli 2023 | Marjolein van der Elburg

Vanaf 17 juli worden de werkzaamheden in een deel van het Fochteloërveen hervat. Het broedseizoen, dat plaatsvindt van half maart tot half juli en waarin vogels baltsen, paren en hun jongen grootbrengen, is dan voorbij. De werkzaamheden om het Fochteloërveen toekomstbestendig te maken, hebben de afgelopen maanden vanwege het broedseizoen stilgelegen, maar zullen nu weer van start gaan.

kraan kadeherstel

Nieuwe kades

Er is inmiddels ruim negen kilometer nieuwe kades van zand en leem aangelegd. Hierdoor kan het regenwater beter worden vastgehouden en krijgt het veenmos de kans om te herstellen in deze delen van het hoogveen. Ondanks de lange droogte in juni zien we al voorzichtige hoopvolle resultaten via het watermeetnet. De delen met nieuwe kades zijn in de extreem droge maanden mei en juni slechts 10 tot 15 cm gezakt, wat erg positief is! In compartimenten die nog niet hersteld zijn, is het waterpeil in dezelfde periode soms wel 40 cm gezakt.

Als eerste wordt het kadeherstel aan de noordoost kant van de Fochteloërveenweg opgepakt. Hiermee worden de laatste kades in het Grote Veen deel voltooid. Langs het fietspad de Bonghaar zullen ook werkzaamheden plaatsvinden, waarbij boompjes en struiken aan één kant van het fietspad worden verwijderd.  Als wandelaar of fietser kun je de werkzaamheden volgen vanaf de weg en het fietspad. Het fietspad blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk.

Bekijk hier het voorlopige kaartje met de locaties waar de kadeherstelwerkzaamheden plaatsvinden. Wil je weten wat er tot nu toe al gerealiseerd? Dat kun je zien op onderstaand kaartje.

kadeherstel maart 2023

gerealiseerd kadeherstel

Kraanvogels

Bij de werkzaamheden doen we extra ons best om de natuur te ontzien en de kraanvogels rustig te laten broeden. Er zijn inmiddels 10 paartjes kraanvogels in het gebied. Veel paren hebben hun kuikens inmiddels al grootgebracht, maar recent is een paartje begonnen aan een tweede broedpoging nadat de eerste mislukt was. We houden dit paartje nauwlettend in de gaten en werken niet in dat deel van het veen, zodat we deze vogels niet verstoren.

Oude kades en reptielen

Een deel van de oude lekkende kades zal ook worden opgeruimd. Het hout en het aanwezige plastic folie wordt uit het gebied verwijderd. Ecologen houden continue toezicht tijdens deze werkzaamheden vanwege de aanwezigheid van reptielen. Kades waar veel reptielen worden waargenomen, of die geschikt zijn als winterverblijf voor reptielen, worden niet verwijderd.

Als onderdeel van de nieuwe kades zijn dit voorjaar ook reptielenverblijven aangelegd. Deze verblijven zijn gemaakt met materialen die vrijkomen bij de werkzaamheden in het veen, zoals takken en boompjes, en worden afgedekt met een beschermende laag veen. We verwachten dat er op de nieuwe kades heide gaat groeien, waardoor dit een aantrekkelijk leefgebied wordt voor de slangen en hagedissen. Tot die tijd helpen we ze een handje met de aanleg van de reptielenverblijven.

Marjolein van der Elburg