Ga direct naar inhoud
Nieuws

Actieplan weidevogels Groningen goed voor grutto

10 juli 2018 | Natuurmonumenten

Eind mei boden twaalf maatschappelijke organisaties uit de provincie Groningen het Actieplan Weidevogels aan gedeputeerde en bestuurders van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s aan.

Rob Vreugdehil

Het Actieplan Weidevogels Groningen geeft een overzicht van de maatregelen die op korte termijn genomen moeten worden om de weidevogels voor Groningen te behouden. Want dat het niet goed gaat met de grutto staat als een paal boven water vertelt Geertjan Smits van Natuurmonumenten.

Aantallen broedparen dalen

'Onderzoek wijst uit dat de aantallen ieder jaar dalen. We tellen nu nog zo'n 1800 broedparen in de provincie Groningen, maar als we de krachten niet bundelen kunnen we de teloorgang van de grutto en andere weidevogels niet meer stoppen'.

Partners

Samen met het collectief Groningen Midden, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap sloeg Natuurmonumenten de handen ineen om tot dit Actieplan te komen. De organisaties vinden het belangrijk om gezamenlijk voorwaarden te scheppen om de aantallen broedparen weer op te krikken. Daartoe is het van belang dat weilanden grutto-vriendelijk beheerd worden. Dat betekent later maaien, maar ook hogere grondwaterstanden en meer kruidenrijke graslanden waar voldoende voedsel voor de jongen te vinden is. Boeren die mee doen, krijgen daarvoor een vergoeding.

Meer lezen?

Download het Actieplan

Natuurmonumenten