Ga direct naar inhoud
Nieuws

Duizenden Limburgers roepen provincie op tot voldoende en schoon water

18 januari 2024 | Simone Prinsen

Roermond, 17 januari - Gedeputeerde Leon Faassen van de provincie Limburg heeft 5.716 handtekeningen van bezorgde Limburgers voor voldoende en schoon water in ontvangst genomen. Hij ontving postzakken vol kaarten van Natuurmonumenten, die actie voert onder het motto ‘Stop de watercrisis’.

petitie limburg

De natuur in Limburg lijdt al jaren onder verdroging en slechte waterkwaliteit. Beken vallen ‘s zomers droog en het grondwater staat veel te laag, waardoor soorten bezwijken en de biodiversiteit achteruit holt. Alleen met gezond water kan de natuur zich weer herstellen. De oproep is een onderdeel van de petitie ‘Stop de watercrisis’ van Natuurmonumenten die door ruim 102.000 mensen in het land ondertekend is.

Michel ten Hacken, lid van de ledencommissie van Natuurmonumenten in Limburg: “Voldoende en schoon water is noodzakelijk voor de natuur en voor ons allemaal. Daarom vraag ik- namens bijna 6.000 bezorgde natuurliefhebbers- aan de provincie om de komende jaren daadkracht te tonen en werk te maken van de ambitieuze plannen die er liggen. Zorg als provincie in samenwerking met verschillende partijen voor een gezonde natuur en leefomgeving voor alle Limburgers.”

Leon Faassen nam de handtekeningen namens gedeputeerde van water Michael Teuns in ontvangst die aangaf de oproep van de petitie te onderstrepen. Hij ziet ook dat de opgave urgent is en zegt spoedig tot uitvoering te willen komen in samenwerking met de partners binnen de plattelandscoalitie.

Biodiversiteit holt achteruit

Water is de bouwsteen van onze natuur. Voldoende en schoon water is cruciaal voor onze gezondheid, de natuur, ons zwemwater, ons drinkwater en de landbouw. Helaas heeft de natuur in Limburg al jaren last van een slechte waterkwaliteit. Bijna nergens voldoet het water in de natuur aan de Europese normen voor waterkwaliteit en -kwantiteit. In tijden van overvloed wordt water te snel afgevoerd, waardoor er in tijden van droogte water tekort is. Zeldzame planten en dieren verdwijnen, bomen kwijnen weg en de biodiversiteit holt achteruit.

Ambitieuze plannen uitvoeren

De provincie staat aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Provincie en waterschappen maken nu in opdracht van het Rijk plannen voor de toekomst van het landelijk gebied in Limburg. Zij moeten zowel een oplossing geven voor stikstofprobleem als de problemen rondom schoon water, verdroging, klimaat en schone lucht.

Schoon water en het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 kan alleen door de ambitieuze plannen ook uit te voeren. Zo moet er een vermindering komen van meststoffen en pesticiden in het water en is het nodig schadelijke lozingen in het water te stoppen. Met betere beloningen en meer grond kunnen ook natuur inclusieve boeren bijdragen. Daarnaast verdient ons kostbare grondwater betere bescherming en moeten grondwateronttrekkingen worden beperkt. Ook is het essentieel water op te vangen en langer vast te houden. De duizenden bezorgde Limburgers roepen de provincie op om te zorgen voor voldoende en schoon water. Voor de natuur maar ook de gezondheid van alle Limburgers.

Simone Prinsen
Simone Prinsen