Ga direct naar inhoud
Nieuws

Open bosranden voor het Biebos

12 september 2023 | Bianca de Craen

Een goede bosrand is grillig. Hij gaat geleidelijk over van lage naar steeds hogere begroeiing. In zo’n gevarieerde bosrand vind je bomen en struiken van verschillende soorten en leeftijden. Er leven veel verschillende planten en dieren. Het Biebos heeft nu nog een harde overgang tussen bos en velden. Natuurmonumenten maakt er open plekken in, zodat de diversiteit aan planten en dieren toeneemt.

Bosrand

Open bosranden voor het Biebos
Een goede bosrand gaat geleidelijk over van lage naar steeds hogere begroeiing. Van open veld en grassen naar lage struiken, van lage naar hoge struiken, en van lagere naar steeds hogere bomen. Zo’n gevarieerde bosrand noemen we een ‘mantel-zoomvegetatie’. Er leven veel verschillende planten en dieren: precies wat we in het Biebos graag willen.

Onregelmatige bosrand
Het Biebos heeft nu nog een harde overgang tussen bos en velden. De lage begroeiing gaat gelijk over in hoge begroeiing. Daardoor is er minder diversiteit aan planten en dieren. Door de bosrand terug te zetten, maken we de komende tijd open gedeeltes in de bosrand van het hellingbos.

Op termijn groeien er dan struiken en bomen van allerlei soorten en leeftijden. Tal van planten en dieren vinden hier een geschikte leefomgeving. Zoals de purperorchis, het ruig hertshooi, het donkersporig bosviooltje en het peperboompje. Ook allerlei insecten, slakken en paddenstoelen profiteren van dit beheer.

Klaar voor de toekomst
De werkzaamheden in het Biebos maken deel uit van het Programma Natuur en de subsidieregeling Natura 2000-gebieden. Daarmee willen provincie en Rijk, samen met natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, kwetsbare natuurgebieden herstellen en versterken. Wat we precies gaan doen, is op basis van vooronderzoek en overleg met experts bepaald. Onze toekomstvisie voor het gebied is daardoor doelgericht en goed onderbouwd. Natuurmonumenten grijpt hierdoor heel gericht in om natuurgebieden veerkrachtiger te maken.

Ga je mee op excursie?
Wil je met eigen ogen zien wat we gaan doen? Tijdens de publieksexcursie op dinsdag 10 oktober nemen we je mee door het Biebos en omgeving. Van 17.00 uur tot 18.30 uur lopen we langs een aantal plekken waar Natuurmonumenten de komende tijd werkzaamheden verricht. De boswachter legt precies uit wat we doen en waarom. En waarom dat goed is voor de planten en dieren in dit unieke gebied. Kijk hier [link] voor meer informatie.

Bianca de Craen
Bianca de Craen