Ga direct naar inhoud
Nieuws

Algemene ledenvergadering LC

22 januari 2024 | Ruud Smeulders

Ook dit jaar was de algemene ledenvergadering (ALV) van de Ledencommissie Noord-Brabant & Rijk van Nijmegen weer gekoppeld aan een van de themadagen die jaarlijks georganiseerd worden. Op 9 december 2023 zijn de leden geraadpleegd en voorgelicht over de activiteiten van de ledencommissie.

ALV 9 dec 2023

Tijdens deze algemene ledenvergadering is een kort overzicht gegeven van de activiteiten van de Ledencommissie Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen van het afgelopen jaar en de planning voor 2024. Zo werd er in 2023 een themadag op 2 sept op de Kampina gehouden en wordt na deze vergadering de themadag op Mookerheide georganiseerd. Verder levert de ledencommissie een belangrijke bijdrage aan de nieuwsbrieven van Natuurmonumenten en ondersteunen we de beheereenheden van de natuurgebieden bij het opstellen en maken van natuurvisies en kwaliteitstoetsen.

Twee kandidaat-leden, Lise de Groen en William Verspeek, zijn in de vergadering voorgedragen om volwaardig lid van de ledencommissie te worden. Beiden zijn dan automatisch lid van de Ledenraad van Natuurmonumenten. Die Ledenraad komt tweemaal per jaar bij elkaar om het landelijke bestuur te controleren en bij te sturen. Bij de uitnodiging voor deze ALV is verwezen naar de website van Natuurmonumenten voor het jaarverslag LC en de profielen van deze kandidaat-leden. Er zijn voor de vergadering geen tegenkandidaten aangemeld. Met applaus werden de nieuwe leden verwelkomd door de leden. Ook is afscheid genomen van de oude penningmeester Jan Wolters. Ten slotte is er aandacht gevraagd voor de lopende campagne van Natuurmonumenten ‘Beterschap natuur’ en de kaartenactie.

 

Ruud Smeulders