Ga direct naar inhoud
Nieuws

Noord-Brabant dient voorstel in voor Van Gogh Nationaal Park

30 maart 2020 | Simone Prinsen

Op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh dienen partners van overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven een masterplan in bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een gebied centraal in Brabant tot in de steden aan te wijzen als Van Gogh Nationaal Park (Van Gogh NP). Natuurmonumenten is een van die partners.
Het wordt het eerste Nationaal Park 'nieuwe stijl' in Nederland, met meerwaarde voor de natuur, de mensen en de regionale economie in Brabant. Die status zet het gebied extra op de kaart en wordt een krachtige motor voor verdere gebiedsontwikkeling. De formele aanvraag wordt ingediend door de Provincie Noord-Brabant.

Verbinding leggen tussen stad en platteland

Visitekaartje voor Nederland

Het Van Gogh NP is een prachtig gebied waar mensen kunnen genieten van natuur en landschap. Partners werken samen aan het landschap van de toekomst. “Door deze kwaliteiten en de aanpak is het Van Gogh NP het eerste voorbeeld van een nationaal park 'nieuwe stijl', zoals beoogd door het ministerie van LNV”, aldus gedeputeerde Rik Grashoff. “Daarbij gaat het niet alleen om de natuurgebieden maar ook om de agrarische cultuurlandschappen daaromheen, tot in de dorpen en steden.” De Nationale Parken nieuwe stijl zijn een visitekaartje voor Nederland. De combinatie van toonaangevende natuurgebieden in een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap, een topeconomie met 1,5 miljoen mensen én de tastbare erfenis van Van Gogh maken het Van Gogh NP uniek.

Kwaliteitsimpuls en perspectief voor ondernemers

“De partners zijn tros op dit gebied en willen dit versterken. Zij zijn ervan overtuigd dat Van Gogh NP als sterk merk een belangrijke kwaliteitsimpuls levert voor versterking van natuur en landschap in balans met perspectief voor ondernemers en daardoor zorgt voor een gezonde en mooie leefomgeving”, zegt Yvo Kortmann, voorzitter van de stuurgroep Van Gogh NP.

Groen tot in de steden en dorpen

Het totale gebied beslaat zo‘n 120.000 ha, ongeveer een kwart van Brabant, met een uniek bekenlandschap als ruggengraat. Daarin liggen ruim 30.000 ha natuurgebieden, waarvan meer dan 7.000 ha Natura-2000 gebieden, zoals de Loonse en Drunense Duinen, de Kampina/Oisterwijkse Vennen en Bossen en het Vlijmens Ven/de Moerputten/het Bossche Broek, het Ulvenhoutse Bos en de Regte Heide en het Riels Laag. Deze natuur in combinatie met de erfgoedlocaties van Van Gogh, de waardevolle cultuurlandschappen zoals de Dommelvallei en de vele cultuurhistorische belangrijke plekken in dit kleinschalig mozaïeklandschap tot in de dorpen en tot in de steden maakt dit gebied bijzonder.

Van Gogh gids en inspiratiebron

Vincent van Gogh is internationaal de bekendste Brabander. Hij is er geboren, heeft een kwart van zijn werk hier gemaakt, er zijn bijna 40 erfgoedlocaties te vinden, zoals watermolens, pastorieën en kerktorens die hij heeft geschilderd en ook het landschap dat hij schilderde kan hier nog worden beleefd. Van Gogh is vooral ook een inspiratiebron om hier het landschap van de toekomst te ontwikkelen.

Urgentie en kansen

De partners zetten zich in om maatschappelijke opgaven die ook in dit gebied spelen - zoals woningbouw, transitie van de landbouw, de energieopgave en de klimaatadaptatie - te realiseren en ook ten goede te laten komen aan de kwaliteit van het gebied. Dat betekent niet dat hier niets meer kan, maar dat zorgvuldig wordt afgewogen hoe en waar bepaalde ontwikkelingen het beste kunnen plaats vinden.

Ruim 40 partners

Het plan is mogelijk gemaakt door ruim 40 partners, bestaande uit overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De basis voor dit plan is al veel eerder gelegd door de samenwerkingsverbanden rondom Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen (LDD) en Nationaal Landschap het Groene Woud.

Meer informatie en het masterplan vind je op de website

Simone Prinsen
Simone Prinsen