Ga direct naar inhoud
Nieuws

Provincie aan zet om met elkaar verdroging van Brabantse natuur op te lossen

19 januari 2021 | Simone Prinsen

Om een nieuwe droogtecrisis te voorkomen is het tijd om maatregelen te nemen. De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten doen Provinciale Staten concrete voorstellen om samen het probleem van verdroging op te lossen. Vrijdag spreekt Provinciale Staten hierover.

withollandven

Het is nog maar enkele maanden geleden dat het in heel Brabant kurkdroog was en in juli 2018 werd in Tilburg nog de hoogste temperatuur gemeten van alle binnensteden in West-Europa. Nu regent het weer, maar de bodem is nog altijd veel te droog. De afgelopen drie droge zomers hebben de problemen met te lage grondwaterstanden in en rondom de natuur alleen maar verergerd. We kennen allemaal de dramatische beelden van leegstaande beken, poelen en vennen. Bij menig Brabants natuurgebied is in de zomer alleen op het informatiebord nog water te zien.

Samen verdroging stoppen

De Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Landschap en Natuurmonumenten waren verheugd toen het plan ‘Stoppen van de verdroging met een water robuuste inrichting van Brabant’ vorig jaar werd aangenomen in de Staten. “Nu is het tijd om samen met elkaar te komen tot concrete maatregelen en oplossingen”, zegt BMF-adjunct-directeur Misha Mouwen.

“Provinciale Staten spreekt vrijdag over de contouren van het Regionaal Water en Bodem Programma. De zeven principes uit dit programma dragen bij aan het oplossen van de verdroging en herstel van het watersysteem, als deze in concrete maatregelen en activiteiten worden omgezet en uitgevoerd. Hier heeft de natuur baat bij, maar ook de landbouw en de stad.”

Meer grondwater voor natuur

Verdroging van de natuur is vooral een waterverdelingsvraagstuk, zo blijkt uit onderzoek van Deltares. Er valt meer dan genoeg neerslag in Brabant maar zo’n 80% wordt afgevoerd, via sloten, kanalen en beken via de Maas naar zee. Het overige water zakt in de bodem en vult het grondwater aan. Een even groot volume grondwater als wat jaarlijks in de bodem infiltreert, wordt echter gebruikt voor beregening door de landbouw, industrie, als drinkwater en voor het sproeien van tuinen, sportvelden en ander stedelijk groen.

Om waardevolle natuur te herstellen en te behouden is meer grondwater nodig dan nu voorhanden is. Misha Mouwen: “In de huidige situatie is er dus onvoldoende grondwater beschikbaar voor de natuur. Het is dan ook essentieel dat er meer water wordt vastgehouden en dat er water wordt bespaard. Om een nieuwe droogtecrisis te voorkomen, moeten we ons watersysteem anders gaan inrichten. Zolang de grondwateronttrekking en -aanvulling niet in balans zijn, holt de natuur in Brabant achteruit.”

Simone Prinsen
Simone Prinsen