Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bijna 19.000 Noord-Hollanders roepen hoogheemraadschap HHNK op tot meer inzet voor voldoende en schoon water

03 oktober 2023 | Roos Kooiman

Vandaag ontving Jos Beemsterboer, Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier (HHNK), bijna 19.000 oproepen van bezorgde Noord-Hollanders. Een afvaardiging kwam het waterschap oproepen te zorgen voor schoon water in de natuur. Onze natuur is namelijk ziek en een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water. HHNK heeft een cruciale rol in het bereiken schoon water en in het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. De aanbieders roepen HHNK op die rol ook te pakken. Alleen met gezond water kan de natuur zich weer herstellen. De oproep is een onderdeel van de petitie ‘Stop de watercrisis’ van Natuurmonumenten die ruim 102.000 mensen in het land hebben ondertekend. Het hoogste aantal ondertekenaars kwam uit Noord-Holland.

Aanbieding waterpetitie

Andius Teijgeler, lid van de ledencommissie Natuurmonumenten in Noord-Holland: “Bijna nergens hier voldoet het water in de natuur aan de normen voor waterkwaliteit. Schadelijke lozingen, te veel meststoffen en bestrijdingsmiddelen vervuilen het water. En als er veel regen valt wordt water te snel afgevoerd. Dan hebben we in tijden van droogte weer een tekort. De natuur en het landelijk gebied in onze provincie kunnen niet zonder gezond en schoon water”. Hij riep bestuurder Jos Beemsterboer zijn verantwoordelijkheid te nemen en lef te tonen om het waterprobleem samen met de provincie en het Rijk op te lossen en te zorgen dat de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water  in 2027 gehaald worden. “De tijd is aangebroken om niet te vervallen in oplossingen voor de korte termijn maar te zorgen dat ons watersysteem op orde komt. Geen woorden meer, maar daden. Want alleen dan kan de natuur zich weer herstellen” zei Teijgeler.

Beemsterboer nam de petities in ontvangst: "Wij zijn blij met de toenemende maatschappelijke betrokkenheid om de kwaliteit van onze watersystemen te herstellen. Al jaren werken wij aan het verbeteren van de waterkwaliteit in onze oppervlaktewateren. Daarmee hebben we grote stappen gezet. De Kaderrichtlijn Water zet ons verder aan om in 2027 de ecologie in 51 gebieden binnen ons beheersgebied te beschermen en te herstellen en circa 130 stoffen uit alle wateren te verwijderen. Dit is resultaatverplichtend en de regels zijn streng. Van één stof teveel betekent al dat je je doel niet hebt gehaald en dat geeft een vertekend beeld. Het is voor HHNK topprioriteit maar wij kunnen het niet alleen. Wij doen dit samen en zijn daarbij afhankelijk van anderen om te werken aan de doelen 2027."

Eerder namen bestuurders Sander Mager en Arjan van Rijn van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gedeputeerde Esther Rommel van de provincie Noord-Holland de Noord-Hollandse petities in ontvangst met de oproep zich in te zetten voor een beter waterkwaliteit.

Biodiversiteit holt achteruit

Goed water is cruciaal voor onze gezondheid, de natuur, ons zwemwater, ons drinkwater en ook voor economische functies zoals de landbouw. Helaas heeft de natuur in Noord-Holland heeft al jaren last van een slechte waterkwaliteit. Bijna nergens in Noord-Holland voldoet het water in de natuur aan de kwaliteitsnormen. En in tijden van overvloed wordt water te snel afgevoerd, waardoor er in tijden van droogte water tekort is. Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Planten en dieren verdwijnen en de biodiversiteit holt achteruit.

Ambitie nodig 

Schoon water en het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water kan alleen door ambitieuze plannen uit te voeren. Zo moet er een vermindering komen van meststoffen en pesticiden in het water en is het nodig schadelijke lozingen in het water te stoppen. Met betere beloningen en meer grond kunnen natuurinclusieve boeren gestimuleerd bij te dragen via extensieve veeteelt. Ook de overgang naar biologische bollenteelt, dus zonder pesticiden, kan worden gestimuleerd. Daarnaast verdient grondwater betere bescherming en moeten grondwateronttrekkingen worden beperkt. Ook is het essentieel water op te vangen en langer vast te houden. Tot slot is het van belang waterpeilen te verhogen om veenafbraak te stoppen.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter