Ga direct naar inhoud
Nieuws

Coronadrukte Noord-Holland onderstreept belang groene recreatie

02 november 2020 | Roos Kooiman

De coronacrisis heeft afgelopen periode gezorgd voor grote drukte in de natuur en in recreatiegebieden in Noord-Holland. Het werd duidelijk dat de gebieden niet genoeg zijn toegerust op steeds meer bezoekers. Ook is er onvoldoende capaciteit om toezicht te houden. Natuurmonumenten en zeven andere terreinbeherende organisaties roepen de provincie Noord-Holland op structureel geld vrij te maken voor vernieuwing, beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen en het toezicht in deze gebieden.

Afval

Hoe belangrijk de natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland voor de inwoners van onze provincie zijn, blijkt uit de QuickScan die de acht terreinbeherende organisaties hebben laten uitvoeren door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. De coronadrukte komt bovenop de structurele vraag naar groene ontspanningsruimte in een dichtbevolkte provincie. De verwachting is dat de groei van het aantal inwoners in de provincie doorzet, onder andere vanwege de grote woningbouwopgave. 

Lasten en lusten

Jowien van der Vegte, boswachter Natuurmonumenten in Noord-Holland: “Heel fijn dat steeds meer mensen eruit op uittrekken in de natuur en groene ontspanning dichtbij zoeken. Toch heeft deze drukte ook een keerzijde. Het kost ons extra werk om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag zoals barbecueën in de natuur, van de paden af gaan, vuilnis achterlaten en geluidsoverlast”. Maar ook reiniging, slijtage en vandalisme aan voorzieningen zorgen terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten extra kosten. Tegelijkertijd dalen de inkomsten uit pacht, excursies en evenementen. Een betere balans tussen lasten en lusten is nodig. 

Speciaal fonds

Om het recreatieve aanbod en de kwaliteit ervan in de natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland op peil te houden en uit te breiden vragen de organisaties aan de provincie een zogenaamde onderhoudssubsidieregeling en een ‘Kwaliteitsimpuls Recreatieve Voorzieningen’ in te stellen. Het laatste kan bijvoorbeeld via een speciaal fonds. Naast publieke middelen kan dit fonds ook gevuld worden door partijen die profiteren zoals projectontwikkelaars van woningbouw- en bedrijventerreinen.

Interactieve kaart

De interactieve kaart geeft inzicht per deelgebied hoe groot de drukte was en hoe daarmee is omgegaan. Het openen van de interactieve kaart duurt zo'n 7-8 seconden. Klik na opening van de kaart aan de rechterkant het vinkje aan bij Recreatie- en Natuurgebieden om de gewenste informatie te zien.

Samenwerking

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties en de recreatieschappen in provincie Noord-Holland werken vaker samen. Voorbeelden hiervan zijn spreiding van de drukte op piekmomenten en toekomstige financiering van beheer en onderhoud. Deelnemers zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat, PWN, Waternet, Amsterdamse Bos, IVN, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Recreatie Midden-Nederland, Recreatie Noord-Holland en Recreatieschap Westfriesland.

 

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter