Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kwaliteitstoets De Schorren

27 oktober 2023 | Andius Teijgeler

Elke zes jaar houdt Natuurmonumenten een kwaliteitstoets in haar natuurgebieden. Daarbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de afgelopen 6 jaar en wordt gediscussieerd over het beheer. Bij een kwaliteitstoets worden ook andere partijen als bijvoorbeeld het Noord-Hollands Landschap, het waterschap en de provincie uitgenodigd. Onlangs was er een kwaliteitstoets op Texel, o.a het voor het gebied ‘De Schorren’. De Schorren is een kweldergebied aan de Noordoostkant van Texel. Het gebied is een broedplaats voor lepelaars, eidereenden, scholeksters en graspiepers. Kwelderplanten zoals zeekraal, schorrenkruid en lamsoor bieden beschutting aan hazen, noordse woelmuizen en veel vogelsoorten. Uiteraard gingen de laarzen mee, daar een veldbezoek vrijwel altijd onderdeel uitmaakt van een kwaliteitstoets.

Deelnemers aan de kwaliteitstoets op "de Schorren"

Elke zes jaar houdt Natuurmonumenten een kwaliteitstoets in haar natuurgebieden. Daarbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de afgelopen 6 jaar en wordt gediscussieerd over het beheer. Bij een kwaliteitstoets worden ook andere partijen als bijvoorbeeld het Noord-Hollands Landschap, het waterschap en de provincie uitgenodigd. Onlangs was er een kwaliteitstoets op Texel, o.a het voor het gebied ‘De Schorren’. De Schorren is een kweldergebied aan de Noordoostkant van Texel. Het gebied is een broedplaats voor lepelaars, eidereenden, scholeksters en graspiepers. Kwelderplanten zoals zeekraal, schorrenkruid en lamsoor bieden beschutting aan hazen, noordse woelmuizen en veel vogelsoorten. Uiteraard gingen de laarzen mee, daar een veldbezoek vrijwel altijd onderdeel uitmaakt van een kwaliteitstoets. 

Naast de Schorren omvatte de kwaliteitstoets ‘de Volharding’ en ‘de Vlakte van Kerken’. Gelukkig konden we constateren dat deze gebieden niet hard achteruit gaan. De dynamiek van de Waddenzee speelt er een grote rol. Zo is bij de Volharding en de Schorren sprake van afslag. In de tweede helft van de vorige eeuw is daarom een rijsthoutstrekdam aangelegd bij De Schorren en is een deel van het wad kunstmatig opgehoogd. Inmiddels is deze dam aan vervanging toe en zijn de werkzaamheden  gestart om de dam te vervangen. 

Uiteraard zijn de problemen die in de Waddenzee spelen ook van invloed op de Vlakte van Kerken:  de afname van de biomassa in de Westelijke Waddenzee en de stijging van de watertemperatuur en de zeespiegel . Met beheer kun je daar niet heel veel aan doen, dat ligt meer op het gebied van lobby en politiek. Toch zijn er soms kleine ingrepen mogelijk als het laten zinken van oude bomen in de Waddenzee. Uit een experiment van het NIOZ is gebleken, dat die binnen een paar maanden getransformeerd waren in een walhalla voor mossel, oesters en ander zeeleven). 

In de middag konden we zelf op De Schorren de werkzaamheden aanschouwen. Zo zagen we dat op een aantal plekken ruimte wordt gemaakt om de natuurlijke dynamiek weer een kans te geven. Best spannend wat er gaat gebeuren met een springtij. Hoeveel zand spoelt er dan weg? Samen met o.a. de deelnemers van de provincie constateerden we dat de ingreep moedig is en dat we over zes jaar bij de volgende kwaliteitstoets waarschijnlijk pas weten of het werkt.  

Andius Teijgeler