Ga direct naar inhoud
Nieuws

Plan Wieringermeer als alternatief voor zonne-atollen IJsselmeer

08 oktober 2021 | Roos Kooiman

Natuurorganisaties presenteren het plan 'Multifunctionele Achteroever' in Wieringermeer. Goed voor de natuur, duurzame energie opwekking, landbouw en recreatie.

Artist impression

Op 7 oktober overhandigden natuur- en milieuorganisaties de ruimtelijke verkenning ‘Multifunctionele Achteroever Wieringermeer’ aan Edward Stigter, gedeputeerde voor Klimaat en Energie van de Provincie Noord-Holland. De natuurorganisaties maken zich zorgen over de plannen voor het opwekken van duurzame energie in het IJsselmeer, een Natura2000 gebied. Dit omdat de natuur in Nederland en het IJsselmeer onder druk staat en versterkt in plaats van opgeofferd moet worden.

Manon Tentij van de Vogelbescherming: ‘Met de zonne-atollen wordt er een gebied van 4500 hectare (met daarin 1350 ha zonneatollen) afgesnoept van het weidse open water en daarmee van het leefgebied van watervogels zoals de toppereend, brilduiker en kuifeend’.

Alternatief zonne-atollen IJsselmeer

De organisaties hebben de studie laten uitvoeren om een alternatief te bieden voor de plannen voor zonne-atollen in het IJsselmeer. De studie laat kansen en mogelijkheden zien in en rond de Wieringerhoek om met behulp van bouwstenen verschillende landschapstypen te creëren, gefaseerd en naast elkaar. ‘We zijn heel blij met deze verkenning. Het biedt opties met deze puzzelstukken een multifunctionele achteroever te maken die natuur, landbouw, energieopwekking en recreatie combineert, zodanig dat de biodiversiteit er juist op vooruit gaat en de agrarische bedrijven toekomstbestendig blijven’, aldus Manon Tentij. De puzzelstukken vormen de basis om het gesprek met de verschillende gebiedspartijen aan te gaan.

Integrale oplossing uitwerken

De provincie laat op basis van deze ruimtelijke verkenning een haalbaarheidsstudie door onderzoekbureaus Deltares en Bureau Waardenburg uitvoeren. Edwart Stigter: ‘De grootste uitdaging zal zijn of er vanuit de regio draagvlak is om stapje voor stapje dit plan uit te voeren’. De natuur- en milieuorganisaties vragen dan ook aan de provincie om voor alle betrokken stakeholders een breed ontwerpatelier te organiseren en daarmee gezamenlijk deze integrale oplossing verder uit te werken.

De studie is uitgevoerd door H+N+S Landschapsarchitecten in opdracht van Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk.

 

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter