Ga direct naar inhoud
Nieuws

Windmolens en zonneweides Noord-Holland op de juiste plek

27 februari 2020 | Roos Kooiman

De Noord-Hollandse natuur- en milieuorganisaties geven hun visie over waar in Noord-Holland géén ruimte is voor windmolens en zonneweides vanwege natuur en waardevol landschap en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen.

Voorbeeld van een zonneweide

De Noord-Hollandse natuur- en milieuorganisaties (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Goois Natuur Reservaat) presenteren hun visie en voorwaarden voor de Regionale Energietransitie in Noord-Holland. Ze geven op kaart aan waar géén ruimte is voor windmolens en zonneweides vanwege natuur en waardevol landschap en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen. Om een ‘confetti’ van windmolens te voorkomen, pleiten de organisaties voor clustering van windmolens. Zonneweides zouden goed moeten goed worden ingepast met aandacht voor natuur en landschap. De organisaties roepen gemeenten, provincie en waterschappen op zorgvuldig te werk te gaan met het aanwijzen van locaties voor de opwek van duurzame energie.

Respect voor het landschap

De natuur- en milieuorganisaties zijn vóór het opwekken van duurzame energie. Maar de komst van windmolens en zonneweides zal ons Noord-Hollandse landschap veranderen. De komende maanden zijn cruciaal, dan wordt over deze locaties besloten en daarmee over de toekomst van ons Noord-Hollandse landschap. En als we er in Noord-Holland niet zelf uit komen, dan bepaalt de Rijksoverheid de locaties voor windmolens en zonneweides. Alle natuurgebieden, alle gebieden in het Noord-Hollandse NatuurNetwerk en de weidevogelkerngebieden zijn volgens de organisaties niet geschikt voor windmolens of zonneweides. Dat geldt ook voor cultuurhistorisch bijzondere landschappen en belangrijke trekvogelroutes. Dus geen windmolens op Texel, in Wieringen, ’t Gooi, de binnenduinrand, de weidevogelgebieden in West-Friesland, langs de dijken van het IJsselmeer of in het IJsselmeer zelf. De binnenduinrand, gebieden met veel weidevogels, de waddenkust van Texel, direct langs Westfriese omringdijk en het IJsselmeer zijn ongeschikt voor zonneweides volgens de natuur- en milieuorganisaties. Deze gebieden zijn te waardevol en er zijn alternatieven genoeg. We kunnen ons landschap maar één keer verpesten. 

Regie en definitieve afweging op provinciaal niveau

Gemeenten zijn op dit moment bezig met de vraag waar zonne- en windenergie in hun gemeenten kan worden opgewekt. De natuur- en milieuorganisaties zijn er voorstander van om dat op lokaal niveau te onderzoeken. Maar ze pleiten ervoor dat de provincie Noord-Holland de definitieve locatiekeuze maakt en dat zij op provinciaal niveau een gebiedsoverstijgende afweging maakt om een ‘confettilandschap’ te voorkomen.

Voorwaarden en kaarten

 

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter