Ga direct naar inhoud
Nieuws

Oproep aan Baarn en provincie: schrap forse bouwplannen Soestdijk

09 september 2021 | Roos Kooiman

De plannen voor evenementen, woningen en een hotel bij Paleis Soestdijk vormen nog steeds een bedreiging voor natuur en landschap. Daarom kaarten de NMU, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap dit deze week weer aan bij de gemeenteraad van Baarn en bij de provincie Utrecht. De plannen moeten in deze vorm van tafel, vinden ze.

Plannen Soestdijk

De plannen komen volgens de natuurorganisaties niet voort uit een goede ruimtelijke afweging, maar focussen alleen op het paleisterrein. Dat terrein is echter geen geïsoleerd eiland, maar onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het mobiliteitsnetwerk. De geïsoleerde benadering leidt tot nodeloze grootschalige schade aan de natuur, waar geen grootschalige compensatie tegenover staat. Daarnaast zijn er talrijke gemiste kansen op het vlak van duurzame mobiliteit.

Grote schade aan de natuur

Het plangebied ligt vrijwel volledig in het natuurnetwerk, waarvan het een zeer rustige kern is. Die rust zal flink worden verstoord door o.a. 98 appartementen, festivals en evenementen, een hotel met 120 kamers en parkeerplaatsen. Dat betekent extra geluid, licht, verstoring door menselijke aanwezigheid, honden, katten, extra stikstofuitstoot in het gebied, enz. De natuur wordt daar niet beter van. Daarom heeft de initiatiefnemer van de meerwaarde-benadering gebruik gemaakt: men neemt compensatiemaatregelen die meerwaarde voor de natuur moeten opleveren.

Helaas is de compensatie minimaal. Weliswaar bevatten de plannen een fors aantal maatregelen, maar veel daarvan worden ten onrechte gepresenteerd als ‘meerwaarde maatregel’. Zo worden bijvoorbeeld toch al verplichte maatregelen meegeteld, net als cultuurhistorische maatregelen, het opheffen van achterstallig onderhoud, papieren verbeteringen en maatregelen die nog niet zijn uitgewerkt. Als je die allemaal wegstreept, blijven er twee maatregelen over: twee nieuwe faunatunnels onder de Amsterdamsestraatweg en het omvormen van het productiebos naar meer natuurlijk bos.

Compensatie natuur zwaar onvoldoende

NMU, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap vinden dit niet in verhouding staan tot de forse aantasting van de natuur. Grootse ontwikkelingen moet je groots compenseren, vinden zij. Dat staat ook in de Interim Omgevingsverordening van de provincie: bij gebruik van de meerwaarde benadering moet ruim gecompenseerd worden. Volgens de organisaties betekent dat: bepaal knelpunten voor het gebied en onderzoek waar de natuur het meest van profiteert. Daarbij moet je breder kijken dan het eigen plangebied. Helaas is dit nauwelijks gedaan.

Afgezien van de onvoldoende compensatie zijn de plannen te groots voor deze locatie in het Natuurnetwerk. Het is de grootste aantasting van het Natuurnetwerk in de provincie. Wij vinden dat de plannen veel bescheidener moeten worden. De organisaties roepen de gemeente en de provincie dus op om niet in te stemmen met deze grootschalige aantasting.

Ongeschikte plek, duurzame mobiliteit ontbreekt

Er zijn in de omgeving geen voorzieningen zoals winkels aanwezig, en de bereikbaarheid is met name met het openbaar vervoer slecht. Dat maakt het paleisterrein volgens de organisaties ongeschikt als woningbouwlocatie en slechts matig geschikt als evenementenlocatie. In de plannen is er sprake van beperkte grondruil. Een meer ingrijpende grondruil is volgens de organisaties een betere oplossingsrichting. Het nu voorziene bouwterrein moet geruild worden met een ontwikkellocatie elders in de regio. Deze ontwikkellocatie moet buiten het Natuurnetwerk liggen, bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en voorzieningen in de omgeving hebben. Hiermee sparen we de zeer waardevolle natuur.

In het gedane mobiliteitsonderzoek en de ‘analyse verkeersafwikkeling’ komt het concept duurzame mobiliteit helemaal niet voor. De fiets en het openbaar vervoer worden nauwelijks besproken en ook deelmobiliteit ontbreekt volledig. De voorzieningen voor de toekomstige bewoners en festivalbezoekers liggen grotendeels in het centrum van Baarn. Dit is circa een half uur lopen. Zo’n grote afstand leidt zonder aanvullende maatregelen tot veel onnodig autogebruik.

Mochten de plannen toch deels doorgaan, liefst in een veel bescheidener vorm, dan dienen er vanwege de lastige locatie forse maatregelen genomen te worden om duurzame mobiliteit te stimuleren.

Conclusie: niet zo doen

De NMU, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap vinden de aantasting van de natuur te fors en de voorgestelde compensatie te beperkt. Daarom vragen zij op 8 september de commissie Ruimte, Groen en Water (RGW) van Provinciale Staten dringend om verantwoordelijkheid te nemen voor het Natuurnetwerk in de provincie, en de plannen in hun huidige vorm te verwerpen. Verder vragen zij de gemeente Baarn op 9 september om geen goedkeuring te geven aan de plannen zoals die er nu liggen.

 

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter