Ga direct naar inhoud
Nieuws

Rol voor overheid bij aanpak vogelgriep in de natuur

12 oktober 2022 | Fred Prak

Natuurmonumenten heeft samen met andere natuur- en dierenbeschermers een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer fracties en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en Volksgezondheid over de aanpak van Vogelgriep onder wilde vogels. Die schiet ernstig tekort. In het belang van de volksgezondheid, maar zeker ook wilde vogels en de pluimveesector is een prominentere rol van de overheid noodzakelijk.

Door vogelgriep getroffen grote stern met jong

Hoog pathogene vogelgriep

Voor het eerst hebben we in Nederland jaarrond te maken met een uitbraak van het hoog pathogene Vogelgriepvirus H5N1. Bijna elke week zijn er meldingen van pluimveebedrijven die worden geruimd, gelden regionale ophokplichten en regionale vervoerverboden voor pluimvee.

Duizenden wilde vogels slachtoffer

Onder wilde vogels vindt een slachting plaats van ongekende omvang. Vanuit de hele wereld komen telkens nieuwe meldingen van broedvogels, veelal in kolonies, die massaal het loodje leggen. Ook in Nederland hebben we daarvan dit jaar voorbeelden gezien met duizenden slachtoffers. Nog elke week zijn er bevestigde melding van wilde vogels die slachtoffer zijn van vogelgriep. Met de vogeltrek in volle gang maken we ons weer grote zorgen voor komende winter.

Overheid afwezig

Daar waar we bij getroffen pluimveebedrijven inmiddels, hoe cynisch en triest ook voor getroffen pluimveehouders en dieren, een geoliede machine zien van mannen in witte pakken, destructiebedrijven en beschermende maatregelen, moeten natuurbeheerders bij wilde vogels zelf maar zien hoe ze dit probleem te lijf gaan.

Natuurorganisaties, medewerkers van vogelopvang en dierenambulances, terreinbeheerders proberen zo goed en kwaad als kan te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt, maar missen de overheid hierin als coördinerende, adviserende en faciliterende partner.

Nieuwsuur

In de Nieuwsuur uitzending van 12 oktober was te zien welke gevolgen de afwezigheid van de overheid heeft in de praktijk. Gebiedsmanager Lea van de Zee van Natuurmonumenten verwoorde dat als volgt: “Wij beschermen de natuur en zetten ons in voor zeldzame broedvogels. Afgelopen voorjaar moesten we duizenden Grote Sterns en honderden Visdieven dood van de grond rapen en in een vuilniszak stoppen. Dat was een emotionele en nare klus. Tot onze grote frustratie hebben we daarna uren lopen leuren met zakken vol dode vogels om die op een verantwoorde en veilige manier afgevoerd te krijgen. De overheid was in geen velden of wegen te bekennen. Dat kan en mag niet zo blijven”: aldus van der Zee.

Oproep

De gezamenlijke natuur- en dierenbeschermers (Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Landschappen NL, de Dierenbescherming en Stichting Dierenlot) roepen de overheid dan ook op meer te doen. Goede publieksvoorlichting, coördinatie en strategie ook voor de langere termijn, de beschikbaarheid van adequate beschermingsmiddelen, volksgezondheid en verantwoorde en gecontroleerde afvoer van kadavers zijn echt noodzakelijk. De volledige brief zoals verzonden naar Tweede Kamerleden en Ministeries is hier te vinden (pdf-bestand). 

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)