Ga direct naar inhoud
Nieuws

Utrechtse natuur- en milieuorganisaties missen groene ambities in Omgevingsvisie

31 januari 2020 | Roos Kooiman

Natuur- en milieuorganisaties doen voorstellen voor verbetering van de Utrechtse Omgevingsvisie. Daden voor natuur en landschap ontbreken. Een natuuroffensief is nodig, want het landschap en de natuur kan je maar één keer verpesten volgens de organisaties.

Tienhovense plassen

In het concept-ontwerp voor de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening wijdt de provincie Utrecht mooie woorden aan natuur en het landschap. Helaas ontbreken de bijbehorende daden, stellen vijf Utrechtse natuur- en milieuorganisaties. En dat terwijl de Omgevingsvisie en -verordening verstrekkende uitspraken bevatten over de ruimtelijke inrichting van de provincie voor de komende 10 jaar. Op 30 januari stuurden ze de provincie een brief vol voorstellen ter verbetering. Een natuuroffensief is nodig, want het landschap en de natuur kan je maar één keer verpesten volgens de organisaties.

De organisaties (IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap) stellen in de brief dat duurzaamheid, gezondheid en groen terecht belangrijke uitgangspunten zijn in de Omgevingsvisie en -verordening. Ook de inwoners van Utrecht hebben in enquêtes aangegeven natuur het belangrijkste thema te vinden en zich zorgen te maken over het landschap.

Weinig ambities voor natuur en landschap

De provinciale ambities voor woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid en duurzame energie zijn groot. Helaas verdwijnen die grote ambities als het om natuur en landschap gaat. Dat terwijl ook in Utrecht klimaatverandering merkbaar wordt, steeds meer plant- en diersoorten verdwijnen en de stikstofuitstoot veel te hoog is. Dus zijn investeringen in de kwaliteit van bestaande natuur, herstel van biodiversiteit en verbetering van het landschap hard nodig.

De provincie moet ook meer ambitie tonen voor realisatie van natuur in de Groene contour, afmaken van het Natuurnetwerk en zorgen voor robuuste natuurverbindingen. Ook versterking van de weidevogelgebieden en landschap en groen rond steden hebben een extra impuls nodig, is de dringende oproep van de natuur- en milieuorganisaties.

Natuuroffensief nodig

De organisaties roepen de provincie daarom op ook voor de natuur ‘in de aanval’ te gaan. Door robuuste natuurgebieden te realiseren. Door alleen te bouwen als het tegelijkertijd gezonder en groener wordt in de provincie. En door het Natuurnetwerk vrij te houden van nieuwe bebouwing, windmolens en zonneparken.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter