Ga direct naar inhoud
Nieuws

Verandering beschermde status wolf lost niets op

20 december 2023 | Fred Prak

De Europese commissie stelt voor de beschermde status van de wolf te wijzigen. Volgens Natuurmonumenten is dat geen oplossing voor welke problemen dan ook.
Als we als maatschappij schade door wolven willen voorkomen dan is het belangrijk dat we dingen doen die echt helpen.

Wolf

Het voorstel van de Europese commissie waarover nog gestemd moet worden in de Europese raad gaat over het wijzigen van de beschermingsstatus. Een wijziging van die status, als die er gaat komen, is volgens Natuurmonumenten geen goede oplossing en lost niets op.

Als we als maatschappij schade door wolven willen voorkomen dan is het belangrijk dat we dingen doen die echt helpen.

De beste manier om gehouden dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf is om goede preventieve maatregelen te nemen. Dat blijkt ook midden in wolvenleefgebied effectief. Voorbeelden daarvan zijn zowel in Nederland als Europa bekend. Uit onderzoek blijkt dat verjagen of afschot eerder de sociale structuren in wolvenroedels verstoort en daarmee problemen kan vergroten. Daar is geen boer meegeholpen. Wij vinden daarom dat in beginsel niet de wolf moet worden afgeschoten, maar vee moet worden beschermd. 

Natuurmonumenten zal zich altijd kritisch opstellen tegen het beheer van wolven.  Wij hanteren daarbij het Nee, tenzij principe, waarbij afschot alleen een optie is als andere manieren om schade aan de natuur of landbouw te voorkomen niet werken. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat preventiemaatregelen niet werken en een wolf zich blijft richten op vee. Dan kan de provincie (ook binnen de huidige wetgeving) besluiten om deze wolf af te schieten. Natuurmonumenten heeft hiervoor begrip. Wel is het van belang om altijd zeer kritisch te kijken naar de situatie: gaat het om een probleemwolf of om een probleemsituatie? Als dat laatste het geval is, is het aan de mens om betere maatregelen te treffen. 

Op de website van Natuurmonumenten staat ons standpunt over de wolf uitgebreider verwoord.

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)