Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boswachters laten zich massaal horen in Den Haag

24 november 2023 | Simone Prinsen

Zo’n 200 boswachters van Natuurmonumenten trokken vandaag uit tientallen natuurgebieden – van het Waddengebied tot de Brunssummerheide – naar Den Haag. Zij verruilden voor een dag hun natuurlijke habitat voor de stad om de politiek erop te wijzen dat het helemaal niet goed gaat met de natuur.

boswachtersmars

Natuur verdroogt, verarmt, verzuurt en verdwijnt

Terwijl lijsttrekkers binnen vergaderden over de verkiezingsuitslag, klonk buiten de Tweede Kamer de dringende roep van boswachters: “Wij willen beterschap voor de natuur – NU!”. Ongeacht wie gaat regeren, vroegen zij de nieuwe politiek leiders om de natuur beter te beschermen in het volgende coalitieakkoord. Een oproep die door 86% van alle mensen in Nederland gesteund wordt. Het was de eerste keer dat boswachters in ons land massaal de straat op gingen om de stem van de natuur, die zwaar onder druk staat, luid en duidelijk te laten horen. Een manifest met concrete acties voor natuurherstel werd na de boswachtersmars in ontvangst genomen door Thom van Campen (VVD), Joris Thijssen (GroenLinks-PvdA), Wytske Postma (NSC), Rob Jetten (D66), Mirjam Bikker (CU) en Esther Ouwehand (PvdD).  

Oproep boswachters

Reacties politiek

De politici spraken hun waardering uit voor de aanwezigheid van de boswachters in Den Haag en hun inzet voor de natuur. Zij spraken hun steun uit voor de oproep van de boswachters dat een nieuw kabinet de natuur beter moet beschermen.

Wytske Postma (NSC): “Belangrijk dat jullie hier met zijn allen staan en ons komen vertellen hoe essentieel het is dat we aan de slag gaan met natuur. Ik heb alle acties van Natuurmonumenten gezien en gevolgd. En ik weet hoe ook belangrijk natuur is, voor zowel het leven als voor mensen zelf. Dus heel goed dat jullie hier zijn!”

Joris Thijssen (GL-PvdA): “We hebben de natuur nodig. Het is de basis van ons bestaan. We moeten nu echt knokken dat de natuur en ons klimaat in stand blijft. Dat niet al die maatregelen in de shredder gaan. Sterker nog: er is veel meer beleid nodig om te zorgen dat ons water en onze lucht schoon blijft, en dat onze natuur weer sterker wordt in plaats van wordt afgebroken.”

Thom van Campen (VVD): “ Volgens mij kunnen landbouw en natuur heel goed samen gaan en daar blijf ik me hard voor maken. Voedselproductie is belangrijk in ons land, maar we willen blijven genieten van die mooie natuur die ons land rijk is.”Rob Jetten (D66): “Als je met de boswachter op pad bent en je krijgt de uitleg en informatie, dan gaan je ogen pas echt open hoe slecht het gaat met de natuur. En dat we veel meer natuur nodig hebben en veel meer we in natuur moeten investeren. Zodat iedereen kan genieten van de natuur en van die biodiversiteit. Ik ga me met onze nieuwe fractie vol inzetten dat we, welk kabinet er ook komt, de natuur de aandacht te geven die ze verdient. Ik denk dat het heel belangrijk is dat jullie hier vandaag staan, om die boodschap ook aan alle nieuwe Kamerleden over te brengen.”Esther Ouwehand (PvdD): ‘’Wij kunnen niet zonder de natuur. Als er een ding nodig is, zeker na deze uitslag, is dat we iedere dag de stem van de natuur vertolken. Iedere dag vechten voor die laatste snippers groen. Voor herstel van onze kwetsbare natuurgebieden. Je kan Nederlanders wel op 1 willen zetten, maar dat geldt niet als je de natuur vernietigt. Want dan zet je de kinderen niet meer op 1, dan zet je toekomstige generaties niet meer op 1, dan zet je de boeren niet meer op 1. We hebben alles te danken aan de natuur en alles hangt af van een gezonde natuur.”Mirjam Bikker (ChristenUnie): “Beste boswachters, enorm bedankt dat jullie op zoveel plekken laten zien hoe jullie voor de natuur zorgen. Maar ook laten zien hoe de natuur onder druk staat. Het is een opgave voor iedereen in de Tweede Kamer, ook als er een nieuw kabinet geformeerd wordt. Juist dan hebben we te werken aan de toekomst van ons land. Dat gaat over hoe we met mensen omgaan, maar juist ook hoe mensen met de natuur omgaan. Want groen moet je toch echt samen doen.”

Boswachtersmars 

Op de 100 meter lange banner die de boswachters vasthielden waren teksten te lezen met verontrustende feiten en cijfers, zoals: ‘In Nederland is nog maar 15% van de biodiversiteit over’, ‘In nog geen 30 jaar verdween 76% van de insecten’ en ‘40% van alle planten en dieren in Nederland wordt bedreigd’. Een greep uit oplossingen die de boswachters schetsen in het aan de politiek leiders aangeboden manifest: geef de natuur meer ruimte door natuurgebieden te verbinden, verminder de stikstofuitstoot en zorg voor schoon en voldoende water. Bovendien roepen de boswachters op om vast te houden aan de ingezette gebiedsgerichte aanpak met een budget van 24 miljard. Die is nodig om de natuur te herstellen doordat onder meer boeren duurzamer gaan werken en een duurzaam inkomen hebben. 

Pim van der Feltz, directeur Natuurmonumenten: “De natuur heeft zelf geen stem en is niet in staat om naar het Malieveld te trekken. Daarom staan onze boswachters vandaag massaal op voor de natuur. Want de natuur staat al jaren in de wacht. Ik voel de pijn van onze boswachters ook en het getuigt van lef dat ze vandaag hun vertrouwde natuurgebied verlaten om hun zorgen te delen met politiek Den Haag. We hebben geen tijd te verliezen, er moet nú politieke actie worden ondernomen om de natuur beter te beschermen. Want de tijd van enkel beterschap beloven is voorbij. De natuur heeft behoefte aan actie!” 

Simone Prinsen
Simone Prinsen