Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuws uit onze ledencommissie

13 april 2023 | Juriaan van Leeuwen

Onze jaarvergadering is in mei. Hieronder vind je een link naar de stukken. We hebben ook 2 nieuwe potentiële leden in onze ledencommissie en we stellen ze hierbij aan je voor.

ledencommissie Zuid-Holland

Overzicht van activiteiten van jouw ledencommissie

Vast agendapunt bij onze jaarvergadering is altijd de terugblik en vooruitblik. Dit doen we aan de hand van het jaarverslag 2022 en het jaarplan 2023. Aangezien deze informatie mogelijk ook interessant is voor leden die niet in de gelegenheid zijn om naar onze jaarvergadering in Ouddorp te komen, treffen jullie hierbij de link aan naar deze twee documenten op de website.

Jouw ledencommissie straks eindelijk compleet!

De afgelopen jaren waren we als commissie niet op volle sterkte. Door een herberekening mochten we het aantal leden dat we vanuit Zuid-Holland mogen afvaardigen naar de landelijke Ledenraad uitbreiden. De Ledenraad kun je zien als een soort parlement waarmee het bestuur in grote lijnen het beleid afstemt en waaraan het bestuur jaarlijks (financiële) verantwoording aflegt. Een aantal keer is een vacature geplaatst.

balans

We hebben een tijdje moeten wachten voordat zich een aantal geschikte vrouwelijke kandidaten aanmeldde. Het wachten daarop vonden we bijzonder belangrijk omdat de ledencommissie – op 1 vrouw na – geheel uit mannen dreigde te gaan ontstaan. Diversiteit is immers een doelstelling die we landelijk binnen Natuurmonumenten hoog in het vaandel hebben staan, maar waaraan we ook in de commissie invulling moeten en willen geven. Vorig jaar hebben we gelukkig al twee vrouwen kunnen benoemen in de jaarvergadering. Dit jaar kunnen we tot ons genoegen weer een vrouwelijke kandidaat voordragen voor benoeming. Zij heet Ellen Pouw en zij stelt zich hier aan je voor. Wij hebben er als commissie vertrouwen in dat Ellen met haar liefde voor de natuur, haar verbindende kracht en haar netwerk in staat zal zijn veel voor de ontwikkelingen in Zuid-Holland te gaan betekenen. Een voorbeeld daarvan zou zijn de inzet voor het programma Rotterdam de boer op! 

Als leden het niet eens zijn met de voorgedragen kandidaat, kunnen zij dit laten weten door -samen met minimaal tien leden - een tegenkandidaat voor te dragen. De voordracht van tegenkandidaten dient schriftelijk bij de ledencommissie te geschieden, onder gelijktijdige overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van een voorgedragen kandidaat.

Weetje: Niet alleen Ellen hebben wij geïnteresseerd gevonden in onze ledencommissie. Ook Saskia Bartel bleek korte tijd later een zeer gemotiveerde kandidaat. Zij zal de komende periode met ons meedraaien, totdat ook zij formeel benoemd kan worden.

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter