Ga direct naar inhoud

Red de waterkwaliteit

Door verontreiniging en verdroging voldoet minder dan 1% van de wateren aan alle Europese eisen voor waterkwaliteit. Terwijl we afgesproken hebben dat ons water in 2027 echt schoon moet zijn. De slechte waterkwaliteit is desastreus voor natuur en biodiversiteit. En ook voor ons mensen. Samen roepen we de overheid op om eindelijk in actie te komen. Teken nu de petitie!

Steun de actie voor schoon water

De slechte waterkwaliteit in Nederland is een ramp voor mens én natuur. Samen roepen we de overheid op om eindelijk in actie te komen. Teken nu de petitie!

Oproep aan het nieuwe kabinet: kom snel in actie

Natuurmonumenten vraagt al jaren aandacht voor slechte waterkwaliteit en verdroging. Bij de landelijke én provinciale overheden. En dat blijven we doen! Samen geven we de natuur een luide en duidelijke stem in het politieke debat en maken we ons sterk voor een natuurlijker Nederland.  Zo hebben we inmiddels met petities bereikt dat het probleem van de slechte waterkwaliteit op de politieke agenda staat. Landelijke en provinciale overheden hebben extra plannen en beleid gemaakt voor betere waterhuishouding. Maar dat is niet genoeg.

Het wordt steeds duidelijker, dat we meer moeten doen om ons water te beschermen. Maar het nieuwe kabinet maakt tegen alle adviezen in een omgekeerde beweging. Als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan, komt er zelfs meer ruimte om het water te vervuilen. Ook het budget waarmee we ons water schoon konden krijgen, wordt geschrapt. Daarom roepen we het nieuwe kabinet op: kom je afspraken na en garandeer voldoende en schoon water voor mens en natuur.

Samen met partners heeft Natuurmonumenten concrete voorstellen gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren. Nu is het kabinet aan zet om door te pakken. We hebben nog drie jaar om onze afspraken na te komen. Nog drie jaar om te voorkomen dat we nog meer kwetsbare natuur verliezen, dat we te weinig drinkwater hebben, de gewassen van boeren verdrogen en we niet meer overal veilig kunnen zwemmen.

Natuurmonumenten blijft hier aandacht voor vragen. Net zo lang tot ons water schoon is. Er liggen goede plannen: overheid ga aan de slag!

Slechte waterkwaliteit schaadt mens en natuur

Water is van levensbelang voor mens én natuur. Helaas is schoon en voldoende water geen vanzelfsprekendheid. De kwaliteit van het water in ons land is ronduit slecht. Het is wekelijks in het nieuws: “In 2030 stroomt er geen schoon drinkwater meer uit de kraan”, “Het Nederlandse water behoort tot het meest door bestrijdingsmiddelen vervuilde van Europa” en “PFAS in rivieren en recreatieplassen”. Door verontreiniging en verdroging voldoet minder dan 1% van de wateren aan alle Europese eisen voor waterkwaliteit. Terwijl we afgesproken hebben dat ons water in 2027 echt schoon moet zijn.

De slechte waterkwaliteit is desastreus voor natuur en biodiversiteit. En ook voor ons mensen. Schoon water vormt de basis van onze voedselvoorziening én van ons drinkwater. Doordat het zuiveren van drinkwater steeds moeilijker wordt, komt onze drinkwatervoorziening in gevaar.

Steun de actie voor schoon water

De slechte waterkwaliteit in Nederland is een ramp voor mens én natuur. Samen roepen we de overheid op om eindelijk in actie te komen.

Uitgelicht

Nieuws over water