Waar we voor staan

Red onze insecten

Het gaat slecht met de vlinders, bijen, kevers, vliegen en alle andere kriebelbeestjes die zo belangrijk zijn voor de natuur. Twee derde is verdwenen. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Natuurmonumenten is uitgevoerd. Als we het tij nog willen keren, is meer ruimte voor de natuur nodig in onze landbouwgebieden.

Bij

Wat kun jij doen?

Het verlies van onze insecten is een aanslag op de natuur. Daarom moeten we de beestjes helpen. In onze natuurgebieden, maar ook bij jou in de tuin, op je balkon of groenstrook in de buurt.

Bekijk hier tips

Waarom is het verdwijnen van insecten zo rampzalig voor de natuur? Omdat insecten een hoofdrol spelen in de kringloop van het leven. Ze verwerken organisch materiaal en zorgen zo voor een gezonde bodem, zodat planten en bomen kunnen groeien. Bijen en vlinders bestuiven bloemen. Verder zijn insecten onmisbaar als voedsel voor talloze andere soorten dieren. Het roer moet om, maar hoe dan?

Hoe komt het?

Voor we weten wat te doen, moeten we eerst de oorzaken kennen. Net als alle natuur, hebben ook insecten te lijden onder de industrie, de stenen stad, de vele snelwegen en vooral de intensivering van de landbouw. Op de grote, eentonige, zwaar bespoten velden is geen plek meer voor insecten. De vervuiling heeft ook effect op de natuurgebieden, omdat de regen stikstof en mest meevoert. Hierdoor verdwijnen veel soorten planten en de insecten die daar weer van afhankelijk zijn.

Wat kunnen we doen?

Om het tij echt te keren, zou ons hele landbouwsysteem op zijn kop moeten. Die zou dan natuurvriendelijker moeten, met minder uitstoot en meer afwisseling. De bloemenrijke weides, die je tegenwoordig alleen in natuurgebieden of bij biologische boerderijen tegenkomt, moeten terug. En ook de bomen en struiken in het veld. Zo maken we ons landschap weer groen en gezond.

De sleutel van deze ommekeer ligt overigens niet bij de boeren, maar bij iedereen. Als consumenten bepalen we wat we eten en hoe dat eten wordt gemaakt. Voor het zover is, kun je zelf al het voortouw nemen door bewuster te eten; minder vlees en vaker biologisch. En je kunt jouw kleine stukje groen wel toegankelijk maken voor insecten. Bekijk hier tips voor een insectenvriendelijke tuin.

Oproep aan de gemeente

Hallo, ik ben Maurice Kruk. In het ledenmagazine Puur Natuur staat een oproep van mij. Als stadsboswachter Rotterdam vraag ik je een brief te sturen naar je gemeenteraad met tips voor een bewuster insectenbeheer. Maar een mail naar je gemeente kan natuurlijk ook.

Hieronder een linkje naar de pdf met mijn aanbevelingen voor de gemeente. Je kunt de aanbevelingen ook als tekstbestand in je mail plakken. Verstuur je mail niet anoniem, maar geef je naam en adres op. Alleen persoonlijke verzoeken en vragen krijgen een antwoord. Veel dank namens alle insecten.

Download de pdfDownload het tekstbestand

Wat doet Natuurmonumenten?

De resultaten van het onderzoek zijn schokkend. Twee derde van de onderzochte insectengroepen is verdwenen. Daarom maakt Natuurmonumenten zich sterk voor natuurvriendelijke landbouw. Meer dan 100.000 mensen tekenden een daarvoor een petitie. Die stuurden we naar minister Schouten van Landbouw.

Verder werken we, samen met andere natuurorganisaties, overheden en bedrijfsleven, aan een Deltaplan Biodiversiteitsherstel. En we zoeken in het beheer steeds vaker naar samenwerking met boeren, bijvoorbeeld rond de natuurgebieden Hackfort en Velhorst.

In veel van onze eigen gebieden doen we extra veel voor insecten, bijvoorbeeld in de bloemrijke hooilandjes. We hebben sinds 1924 ook een heus insectenreservaat, op Texel. In deze Zandkuil komen zeldzame graafwespen en graafbijen voor.

Help ook mee en word lid

Natuur ontwikkelen en behouden

Ben jij al lid van Natuurmonumenten? Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe meer we kunnen doen voor insecten en hoe meer natuur we kunnen ontwikkelen en behouden.

Word lid

Nieuws over insecten

 • 23 november 2021 | Marie-Thérèse te Bulte

  Werken aan nieuwe natuur Reeënberg

  Om de biodiversiteit in natuurgebied de Reeënberg op de Veluwe te vergroten wordt 5 hectare voormalige landbouwgrond ingericht naar natuur.

 • 07 oktober 2021 | Simone Damhof

  Duivelshof aantrekkelijk voor kleine ijsvogelvlinder

  In Duivelshof hebben we enkele heideveldjes en poelen die erg aantrekkelijk zijn voor verschillende insecten. Vanaf 2013 wordt hier elk jaar geteld. Elke keer rond hetzelfde tijdstip, met hetzelfde weer en onder dezelfde omstandigheden. De kleine ijsvogelvlinder was dit jaar een opvallende verschijning.

 • 08 september 2021 | Sanne van Gemerden

  Natuurmonumenten krijgt massale steun voor insectvriendelijker groenbeheer

  Natuurmonumenten krijgt massale steun voor insectvriendelijker groenbeheer

logo