Wandelen

Wandelroute door de Vlietlanden, bij Vlaardingen en Maasland

  Wandelen

  Wandelroute door de Vlietlanden, bij Vlaardingen en Maasland

  Wandel langs de Vlietlanden en ontdek het authentieke, nooit ingepolderde boezemland in een oud laagveengebied. Je ziet hier vogels zoals de blauwborst, lepelaars en weidevogels. En in het voorjaar staan de hooilandjes vol gele dotterbloem en paarse pinkster- en koekoeksbloem!

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

   Bij het begin van de Trekkade
  • Trekkade 1, 3155 EL Maasland (ZH)
  • Neem vanaf de A20 afrit 7 (Maassluis/Maasland). Wanneer je uit de richting Vlaardingen komt, ga je onder aan de afrit rechtsaf. Je kunt in Maasland de auto parkeren.

  Praktisch

  De route

   Startpunt

  1Zeldzame planten en dieren

  De Vlietlanden is een bijzonder natuurgebied waar veel bijzondere planten en dieren een plekje hebben gevonden. Zo groeit er veenpluis, moeraskartelblad en brede orchis. Vogels die je er kunt zien zijn de kuifeend, kievit, grutto, ganzen en roofvogels zoals de bruine kiekendief en buizerd. Een zeldzaam zoogdier in de Vlietlanden is de noordse woelmuis. Deze muizensoort is tijdens de laatste ijstijd van zijn noordelijke familie gescheiden en heeft zich in Nederland ontwikkeld als een aparte ondersoort. De noordse woelmuis komt dus buiten Nederland niet voor! Zijn grootste concurrenten de aardmuis en veldmuis houden niet van nattigheid, waardoor de noordse woelmuis in natte natuur zoals de Vlietlanden een plek heeft. Je kunt hier (en op een aantal andere punten op de wandelroute) kiezen tussen een verharde weg of het jaagpad op de grasdijk.

  Zeldzame planten en dieren
  Zeldzame planten en dieren
  Zeldzame planten en dieren
  Zeldzame planten en dieren
  Zeldzame planten en dieren
  Zeldzame planten en dieren

  2Commandeurspolder

  Duizenden ganzen zoeken in de winter in de Commandeurspolder en omliggende polders naar eten. Deze polders liggen lager dan de Vlietlanden; alleen de op kreekruggen gebouwde boerderijen steken boven het land uit. In het voorjaar broeden op de veenweidegraslanden weidevogels. De balts is een feest voor het oog en oor. De grutto’s en kieviten buitelen dan luidruchtig door de lucht!

  Commandeurspolder
  Commandeurspolder
  Commandeurspolder
  Commandeurspolder

  3Overjarig rietland

  Het riet aan de overkant van de vaart wordt beheerd als overjarig rietland en wordt in de komende jaren op enkele plaatsen omgevormd naar dotterbloemhooiland. In het voorjaar bloeien in dit hooiland honderden dotterbloemen en paarse orchideeën zoals de brede orchis. Natuurmonumenten laat in de Vlietlanden ook een deel van het riet staan. Dit overjarige riet is belangrijk als broedgebied voor rietvogels zoals de rietzanger en de blauwborst. In de broedtijd imponeert het blauwborstmannetje met een prachtige knalblauwe borst.

  Overjarig rietland
  Overjarig rietland

  4Veerpont

  Hier is de aanlegplaats van veerpont ‘De Kwakel’. Deze pont vaart in het zomerseizoen naar het Bommeer en legt onderweg aan bij Eetcafé Het Jachthuis. De pont wordt door vrijwilligers bemand die een bescheiden bijdrage vragen.

  Veerpont
  Veerpont

  5Hooilandjes

  Ruim de helft van de Vlietlanden (totaal 70 hectare) bestaat uit hooilandjes. Die hooilandjes liggen zowel op heel arme grond als op iets voedselrijkere (maar nog steeds relatief arme) grond. De voedselrijkdom is af te lezen aan de planten die er groeien. Op rijkere grond staan dotterbloemen, grote ratelaars en echte koekoeksbloemen. Hoewel het land moeilijk begaanbaar is, maait Natuurmonumenten hier twee of drie keer per jaar. Het hooi wordt weggehaald. Her en der staan elzenbosjes. Het zijn geriefhoutbosjes. De boeren gebruikten het hout als brandhout of soms als beschoeiingmateriaal. Natuurmonumenten zaagt de bosjes nog steeds in een cyclus van tien jaar af. In één van de elzenbosjes broedt een kolonie blauwe reigers. Dit bosje wordt daarom behouden.

  Hooilandjes
  Hooilandjes
  Hooilandjes
  Hooilandjes
  Hooilandjes
  Hooilandjes

  6Brug met ongelijke leggers

  Het smalle pad langs het water is een eeuwenoud jaagpad. Hier liep het paard met de voerman om de schuiten door de vaart te trekken. Om het touw gemakkelijk over de brugleuning te leiden, was deze aan de waterzijde lager dan aan de landzijde.

  Brug met ongelijke leggers
  Brug met ongelijke leggers

  7Arme grond

  Het hooiland rechts aan de overkant van de Noordvliet ligt op veel armere grond. Er groeit veenmos, veenpluis en zegge. Deze planten zijn minder kleurrijk, maar zeldzaam in Nederland. Het land wordt één keer per jaar gemaaid en gehooid. In de hooilanden broeden eenden zoals de kuifeend, de krakeend en de slobeend. De laatste is herkenbaar aan zijn brede ’slobbersnavel’. Overigens is het een misverstand te denken dat dit een ideaal gebied is voor alle soorten weidevogels. Voor sommige soorten is het te nat om hier nesten te bouwen. Bovendien is er minder voedsel te vinden omdat er niet bemest wordt.

  Arme grond
  Arme grond

  8De Trekschuit

  De Trekschuit is een zelfbedieningstrekpontje waarvan van 1 april tot 1 oktober gebruik kan worden gemaakt. Vanaf hier tot aan Schipluiden kan de route alleen lopend worden afgelegd, omdat er geen verhard alternatief voor de graskade is. De route kan 5 kilometer worden ingekort door hier naar de overkant te varen en daar rechtsaf de route weer op te pakken.

  De Trekschuit
  De Trekschuit

  9Trambrug

  In het begin van de vorige eeuw werd in deze regio het spoorwegnet aangelegd van de W.S.M. (Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij). Na 1925 werd het alleen nog voor goederenvervoer gebruikt. Deze brug was een schakel in het traject Schipluiden - Maasland/Maassluis.

  Trambrug
  Trambrug

  10Uitzicht Vlietlanden

  Vanaf hier heb je een mooi zicht op de Vlietlanden! Je ziet vanaf hier goed dat het gebied uit drie parallelle stroken grond bestaat, omgeven door water. In het midden staat vooral riet. Al eeuwenlang zijn de Vlietlanden onbewoond gebied. Wel is het gebruikt als hooiland. Maar omdat het uitsluitend over water bereikbaar was en de bodem (ook in de zomer) zeer drassig is, werden de bloemrijke hooilanden nauwelijks bemest. Ook moest het gemaaide gras regelmatig worden gekeerd om te kunnen drogen en was de voederwaarde van het hooi laag. Na de Tweede Wereldoorlog werd het exploiteren van de Vlietlanden onrendabel en stopten de boeren met hooien. Vanaf 1949 kwamen steeds meer delen van het gebied in eigendom van Natuurmonumenten. Nu wordt het werk weer voortgezet wat de boeren hiervoor eeuwenlang deden: de Vlietlanden beheren als hooiland. Als dit niet wordt gedaan verandert dit gebied in korte tijd in alleen riet en moerasbos en gaan de natuurwaarden verloren.

  Uitzicht Vlietlanden
  Uitzicht Vlietlanden

  11Vlietzicht

  Uitspanning Vlietzicht heeft een mooi terras met uitzicht op de Vlietlanden. Je hebt nog ongeveer 11 kilometer voor de boeg. Dus misschien een goed moment om hier nieuwe energie te tanken! Hier schuin tegenover heeft zich op een eilandje in een klein plasje een kolonie visdiefjes gevestigd.

  Vlietzicht
  Vlietzicht

  12Uitkijktoren

  Beklim de uitkijktoren en geniet van het wijde uitzicht over de Vlietlanden en Midden-Delfland. In het voorjaar bloeien op de bloemrijke hooilandjes dotterbloem, grote ratelaar en moeraskartelblad. Later in het jaar kleuren kattenstaart en munt het gebied.

  Uitkijktoren
  Uitkijktoren

  13Bommeer

  Het Bommeer, vaak ook genoemd De Bommeer, is een klein rond meertje dat al bestond in de Middeleeuwen. Zelfs al voordat in de 14e eeuw de drie Vlieten werden gegraven. Het werd toen ‘Boumare’ genoemd. Hier is ook een aanlegsteiger van de veerpont, die naar Eetcafé Het Jachthuis en de Trekkade gaat.

  Bommeer
  Bommeer

  14Eindpunt

  Dit is het eindpunt van de route rondom de Vlietlanden. Wil je nog een hapje of drankje nuttigen? Dit kan bij uitspanning Vlietzicht of eetcafé Het Jachthuis. Beide gelegenheden hebben terrassen met een prachtig uitzicht over het natuurgebied. Ook in de dorpskern van Maasland is horeca te vinden.

  logo

  Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.