Ga direct naar inhoud

Stop de watercrisis in Overijssel

Onze natuur is ziek. Een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water en verdroging. Ook in Overijssel. Dit is hét moment om in actie te komen. Provincie en waterschappen maken nu plannen voor water en natuur in Overijssel. Roep de bestuurders op om te zorgen voor schoon water in de natuur. Teken de petitie!

water overijssel

Water: de bouwsteen van onze natuur

Bijna al het water in de natuur van Overijssel voldoet niet aan de Europese normen voor waterkwaliteit. Schadelijke lozingen, te veel mest en bestrijdingsmiddelen vervuilen het water. En in tijden van overvloed wordt water te snel afgevoerd, waardoor we in tijden van droogte water tekort komen.

Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Zeldzame planten verdwijnen, bomen gaan dood en weidevogels kunnen geen bodemdiertjes meer vinden in de droge grond.

Laat je stem horen

Als we nu in actie komen, kunnen we deze watercrisis oplossen. Provincie en de waterschappen zitten nu aan tafel met boeren, bedrijven en natuurbeheerders om plannen te maken voor ons water en onze natuur. Plannen over hoe jouw provincie er de komende decennia uit gaat zien. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Roep daarom jouw provincie en de waterschappen op om te zorgen voor schoon en voldoende water in Overijssel en teken de petitie!

Teken de petitie

Waterproblemen in Overijssel

De natuur in Overijssel heeft veel last van verdroging, met name in de hogere delen, zoals Twente en de Sallandse Heuvelrug. Het regenwater wat daar valt, wordt veel te snel afgevoerd. Bovendien wordt er veel grondwater onttrokken. Het gevolg is dat vennen en beekjes droogvallen, bomen wegkwijnen en de heide in het bloeiseizoen meer bruin is dan paars. Ook dieren hebben hier last van, hun leefomgeving verslechtert.

De kwaliteit van het water is ook niet op orde. Dat komt door een overdaad aan meststoffen en pesticiden in het water. Vooral de kwaliteit van de beken in Twente is matig. De natuur gaat hierdoor achteruit.

Oplossingen

We willen schoner water en water beter vasthouden voor droge perioden. Voor gezonde natuur in Overijssel. Dat bereiken we alleen door ambitieuze plannen uit te voeren:

  • Water langer vasthouden
  • Betere bescherming en herstel van beekdalen
  • Beperkingen stellen aan het onttrekken van grondwater
  • Zorgen dat er geen meststoffen en pesticiden in het water terecht komen
  • Natuurvriendelijk boeren beter belonen