Ga direct naar inhoud

Stop de watercrisis in Drenthe

Onze natuur is ziek. Een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water en verdroging. Ook in Drenthe. Dit is hét moment om in actie te komen. Provincie en waterschappen maken nu plannen voor water en natuur in Drenthe. Roep de bestuurders op om te zorgen voor schoon water in de natuur. Teken de petitie!

water drenthe

Water: de bouwsteen van onze natuur

Veel water in de natuur van Drenthe voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Er zitten teveel pesticiden, meststoffen en andere schadelijke stoffen in ons water. En in het voorjaar wordt water te snel afgevoerd, waardoor we in tijden van droogte water tekort komen.

Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Zeldzame planten verdwijnen, bomen kwijnen weg en waterdieren gaan dood door gebrek aan water.

Petitie

Als we nu in actie komen, kunnen we deze watercrisis oplossen. Provincie en waterschap zitten nu aan tafel met boeren, bedrijven en natuurbeheerders om plannen te maken voor ons water en onze natuur. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Roep daarom jouw provincie en waterschap op om te zorgen voor schoon en voldoende water in Drenthe en teken de petitie!

Teken de petitie

Waterproblemen in Drenthe

Het Drents Plateau werkt van oudsher als een spons. De bossen en veengebieden vangen hier regenwater op dat wegzakt naar het grondwater en via de bodem en beekdalen langzaam naar lagere delen stroomt. Maar die sponsfunctie is grotendeels verloren gegaan.

Er wordt te veel water weggevoerd voor de landbouw, terwijl de natuur, en inmiddels ook de landbouw zelf,  dit hard nodig heeft. We moeten het water beter vasthouden, zodat de bossen en kwetsbare planten in gebieden als het Drents-Friese Wold, de Drentse Aa, het Dwingelderveld en het Fochteloërveen weer kunnen groeien en bloeien.

Herstel van de sponswerking is ook gunstig voor onze drinkwatervoorziening en het tegengaan van verdroging. Nu staat er door ontwatering regelmatig te weinig water in de vennen van Drenthe en verarmt de natuur in beekdalen.

Drenthe kampt daarnaast met een slechte kwaliteit van het water. Door gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de bollenteelt en landbouw, te veel mest en schadelijke lozingen raakt zowel het grond- als oppervlakte water op veel plekken vervuild.

Oplossingen

We willen gezonder water. En water beter vasthouden voor droge perioden. Voor gezonde natuur in Drenthe. Dat kunnen we bereiken door ambitieuze plannen uit te voeren:

  • Maak van Drenthe weer een spons
  • Versterk de infiltratie van regenwater op de zandgronden
  • Houd water langer vast op het Drents Plateau
  • Herstel beeksystemen voor een vertraagde afvoer
  • Bescherm grondwater beter
  • Herstel vennen en hoogvenen en ga in de omgeving ontwatering tegen
  • Verminder meststoffen en pesticiden in het water
  • Stimuleer biologische bollenteelt
  • Beloon natuurvriendelijke boeren beter