Ga direct naar inhoud

Stop de watercrisis in Groningen

Onze natuur is ziek. Een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water en verdroging. Ook in de provincie Groningen. Dit is hét moment om in actie te komen. Provincie en waterschappen maken nu plannen voor water en natuur in Groningen. Roep de bestuurders op om te zorgen voor schoon en voldoende water in de natuur. Teken de petitie!

water groningen

Water: de bouwsteen van onze natuur

Veel water in de natuur van de provincie Groningen voldoet niet aan de Europese normen voor waterkwaliteit. Te veel mest, bestrijdingsmiddelen en schadelijke lozingen vervuilen de Groningse meren, kanalen en riviertjes. En bij wateroverlast wordt water te snel naar zee afgevoerd, waardoor we in tijden van droogte water tekort komen.

Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Zeldzame planten verdwijnen, bomen kwijnen weg en weidevogels kunnen geen bodemdiertjes meer vinden in de droge grond.

Petitie

Als we nu in actie komen, kunnen we deze watercrisis oplossen. Provincie en de waterschappen zitten nu aan tafel met boeren, bedrijven en natuurbeheerders om plannen te maken voor ons water en onze natuur. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Roep daarom jouw provincie en de waterschappen op om te zorgen voor schoon en voldoende water in Groningen en teken de petitie!

Teken de petitie

Waterproblemen in Groningen

Groningen kent prachtige waterrijke natuurgebieden zoals het Lauwersmeer, het Zuidlaardermeer en het Dal van de Ruiten A. Toch heeft Groningen grote problemen met de slechte kwaliteit van het water in de provincie. Door gebruik van mest en pesticiden in de akkerbouw en veeteelt is veel water vervuild.

Het grootste natuurgebied in Groningen, de Waddenzee, heeft ook problemen met de waterkwaliteit. Door onder andere het gebruik van bestrijdingsmiddelen en lozingen, maar ook door het hoge slibgehalte in de Eems-Dollard. Dat heeft een negatieve invloed op de leefomgeving van waterplanten, vogels, vissen, bodemdieren en zeezoogdieren.

Door klimaatverandering hebben we daarnaast steeds vaker lange perioden van droogte. Er wordt te veel water weggevoerd voor de landbouw, terwijl de natuur, en inmiddels ook de landbouw zelf, dit hard nodig heeft in droge periodes. En veel natuurgebieden zijn nog niet goed ingericht om de gevolgen van verdroging op te vangen.

Oplossingen

We willen gezonder water. En water beter vasthouden voor droge perioden. Voor gezonde natuur in Groningen. Dat kunnen we bereiken door ambitieuze plannen uit te voeren:

  • Verminder meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het water
  • Stop schadelijke lozingen in de Waddenzee
  • Pak verdroging aan door water langer vast te houden
  • Herstel watersystemen voor een vertraagde afvoer
  • Bescherm het grondwater beter
  • Beloon natuurvriendelijke boeren beter