Ga direct naar inhoud

Stop de watercrisis in Noord-Brabant

Onze natuur is ziek. Een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water en verdroging. Ook in Noord-Brabant. Dit is hét moment om in actie te komen. Provincie en waterschappen maken nu plannen voor water en natuur in Noord-Brabant. Roep de bestuurders op om te zorgen voor schoon en voldoende water in de natuur. Teken de petitie!

water brabant

Water: de bouwsteen van onze natuur

Bijna al het water in de natuur van Noord-Brabant voldoet niet aan de Europese normen voor waterkwaliteit en -kwantiteit. Te veel meststoffen, bestrijdingsmiddelen en schadelijke lozingen vervuilen het water. En in tijden van wateroverlast wordt water te snel afgevoerd, waardoor we in tijden van droogte water tekort komen.

Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Zeldzame planten verdwijnen, bomen kwijnen weg en waterdieren gaan dood door gebrek aan water.

Laat je stem horen

Als we nu in actie komen, kunnen we deze watercrisis oplossen. Provincie en waterschap zitten nu aan tafel met boeren, bedrijven en natuurbeheerders om plannen te maken voor ons water en onze natuur. Plannen over hoe jouw provincie er de komende decennia uit gaat zien. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Roep daarom jouw provincie en waterschap op om te zorgen voor schoon en voldoende water in Noord-Brabant en teken de petitie!

Teken de petitie

Waterproblemen in Noord-Brabant

Noord-Brabant heeft drie grote problemen wat water betreft: vervuiling, verdroging en weersextremen door klimaatverandering.

De waterkwaliteit is slecht. Door vervuiling van onder andere mest, pesticiden, lozingen en andere verontreinigingen is de waterkwaliteit in Nederland het slechtste van Europa, ook in Brabant. De natuur in agrarische gebieden en in de Brabantse beekdalen gaat hierdoor achteruit.

In de hele provincie kampt de natuur ook met verdroging. In Brabant zijn de effecten daarvan het hardste te voelen van ongeveer heel Nederland, vooral op de zandgronden. Daar wordt veel water onttrokken voor de landbouw, industrie en drinkwater. De natuur komt daardoor water tekort. In periodes met weinig regen vallen vennen en poelen droog, sterven bomen af en verdort de heide. Vennen mogen best een keer droogvallen, maar dat gebeurt nu te vaak en te lang. Soorten dreigen hierdoor uit te sterven. Ook beken vallen de laatste jaren regelmatig droog. De droogte verergert bovendien de problemen met de waterkwaliteit.

Oplossingen

We willen gezonder water. En water beter vasthouden voor droge perioden. Voor gezonde natuur in Noord-Brabant. Er liggen al plannen op tafel. Het wordt nu tijd dat deze ambitieuze plannen worden uitgevoerd en zichtbare resultaten opleveren. Denk aan:

  • Verminderen van meststoffen en pesticiden in het water
  • Meer water langer vasthouden
  • Beken laten meanderen en beekdalen verbreden
  • Minder grondwater gebruiken
  • Grondwater beter beschermen en verdelen
  • Beter belonen van natuurvriendelijke boeren