Campina en Natuurmonumenten

Natuurmonumenten en Campina slaan de handen ineen. Natuurmonumenten en het grootste zuivelmerk van Nederland een natuuroffensief in de melkveehouderij. In de komende jaren werken de organisaties samen aan het versterken van de Nederlandse natuur. Campina en Natuurmonumenten zetten samen in op het verbeteren van de natuur op de boerenbedrijven die melk leveren voor Campina.

Persfoto Samenwerking Campina en Natuurmonumenten

De gezamenlijke ambitie is een substantiële toename van het natuuroppervlak op het boerenland in 2025. Door de natuur op een groter deel van het boerenland meer aandacht te geven door bijvoorbeeld meer rekening te houden met weidevogels, kwetsbare planten en dieren. Om de bodemgezondheid te verbeteren, ploegen melkveehouders het gras minder vaak en wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen afgebouwd. Wanneer het gras langer blijft staan, ontstaat er meer ruimte voor bloemen en kruiden die goed zijn voor vlinders, weidevogels en insecten. De boeren halen zoveel mogelijk voer voor de koe van eigen land en uit de directe omgeving. Bovendien werken melkveehouders en boswachters gezamenlijk aan meer streekeigen landschapselementen zoals bomenhagen, houtwallen en bosschages. Die zijn historisch gezien een zichtbaar onderdeel van ons land en goed voor de soortenrijkdom.

Keuze consument bepaalt

Natuurmonumenten wil bijdragen aan de transitie naar een duurzamere landbouw. Niet door aan de zijlijn te staan en te zeggen hoe het zou moeten, maar juist door volop met boeren samen te werken. Door deze afspraken met Campina te maken, stellen we deze boeren in staat om veel meer te doen voor de natuur. Maar liefst 30% van Nederland bestaat uit grasland voor de melkveehouderij dus dat heeft in potentie een gigantische impact. Dat biedt een keuze aan de consument; die kan nu kiezen voor een zuivelproduct dat helpt de natuur te versterken. Met de juiste keuzes in de supermarkt bepaalt de consument uiteindelijk zelf in welk landschap we leven.

Samen naar sterkere achterban

Deze samenwerking is het startpunt van een nieuwe beweging waarin we samen stap voor stap de Nederlandse natuur versterken. Campina en Natuurmonumenten gaan melkveehouders ondersteunen om de natuur op hun bedrijf beter te beheren en stimuleren om het aandeel natuur op hun bedrijf te vergroten.

In deze beweging gaan we samen ook consumenten volop inspireren door hen uit te nodigen om hierbij te helpen. Enerzijds door zuivel te kiezen die bijdraagt aan het versterken van de natuur en anderzijds door hen de boerennatuur van dichtbij te laten beleven via onze programma’s zoals OERRR, gezamenlijke excursies, boerderijboekjes en Campina Open Boerderijdagen. Maar ook door via Campina consumenten op te roepen bij te dragen aan publiekscampagnes van Natuurmonumenten.

Wil je meer weten over onze visie op Landbouw? Download hier het manifest (PDF)

Bekijk hier de toelichting op de samenwerking tussen Natuurmonumenten en Campina.

Campina
logo