Nationale Postcode Loterij en Natuurmonumenten

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen. Natuurmonumenten hoort daar vanaf de start bij. Jaarlijks ontvangen we een substantiële bijdrage waarmee we de natuur in Nederland beschermen en beheren. Zo maken we Nederland samen mooier en groener. Veel dank dus aan de Postcode Loterij en aan al die miljoenen mensen die meespelen en daarmee de natuur steunen!

Goed Geld Gala

Vaste bijdrage voor de natuur

In de Nationale Postcode Loterij spelen jaarlijks miljoenen Nederlanders mee. Zij maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen. Tegelijkertijd steunen de deelnemers goede doelen: tenminste 40% van de lotprijs is bestemd voor ruim 100 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 5 miljard euro aan mens en natuur gegeven. Natuurmonumenten, Oxfam Novib, Vluchtelingenwerk, UNICEF, Amnesty International, Artsen zonder Grenzen en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun. Natuurmonumenten heeft sinds 1989 ruim 400 miljoen ontvangen voor het beschermen, goed beheren en versterken van de natuur in Nederland.

Mensen inspireren

De Nationale Postcode Loterij zorgt er ook voor dat het werk van Natuurmonumenten onder de aandacht komt van alle deelnemers aan de loterij en daarbuiten, onder meer in diverse tv-programma’s zoals Koffietijd, RTL Live, Miljoenenjacht en 1 tegen 100. Samen vertellen we de verhalen die daarbij horen. Verhalen die mensen inspireren om de natuur zelf te beleven en te beschermen.

Natuurmonumenten - Nationale Postcode Loterij: Het Geluk

Bijzondere projecten

Naast de jaarlijkse bijdrage heeft Natuurmonumenten verschillende keren een extra financiële bijdrage gekregen voor projecten om de natuur te herstellen en uit te breiden, onder andere: herstel landgoed Eerde (Ov), uitbreiding Fochteloërveen (Dr), restauratie Fort Sint-Pieter (Li), aanleg Wendelbos en Klimaatbos (Fl), inrichting Haarzuilens (Ut) en ruimte maken voor de IJssel in de Velperwaarden (Gld).

Een droom komt uit: Marker Wadden

De Marker Wadden: een uniek project. We herstellen de natuur van het Markermeer door de aanleg van nieuwe eilanden. De start werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Droomfonds van de Postcode Loterij in 2012. Sindsdien is er hard gewerkt. De contouren van vijf nieuwe eilanden liggen boven water. De eerste vogels hebben er zelfs al gebroed. In het najaar van 2018 mogen bezoekers het eerste eiland bezoeken.

In 2017 ontving Natuurmonumenten opnieuw een extra bijdrage voor Marker Wadden. Daarmee kunnen we het natuurgebied verder ontwikkelen. Ons doel? Een groots en uniek natuurparadijs dat het Markermeer aantrekkelijker maakt voor vogels, vissen en mensen die van de natuur willen genieten.

Meer weten? Klik hier voor Marker Wadden

 

Droomfonds Nationale Postcode Loterij voor Haringervliet - Natuurmonumenten 2015

Natuurlijk Haringvliet

In 2015 stelde de Nationale Postcode Loterij vanuit het droomfonds € 13,5 miljoen beschikbaar voor het Droomfondsproject Haringvliet: natuur in de delta waar Nederland trots op kan zijn. Samen met Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer gaan we nieuwe getijdennatuur scheppen. Hier vinden zeezoogdieren, vissen en trekvogels hun voedsel- en kraamkamers terug en beleven natuurliefhebbers de unieke Nederlandse deltanatuur. In het najaar van 2018 gaat de Haringvlietdam een kier: het begin van een groots natuurproject!

Meer weten? Klik hier voor Natuurlijk Haringvliet

 

Boswachter Gradus Kanjer van Goud - Natuurmonumenten 2015

Natuur voor iedereen

Iedereen moet van de natuur kunnen genieten. Daarom ontving Natuurmonumenten in 2016 bijna € 2 miljoen om de natuur toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. We gaan in 40 natuurgebieden aan de slag om de natuur gastvrij te maken voor deze grote groep mensen. Binnen dit project passen we ook 6 speelplekken aan voor kinderen met een beperking, zodat ook zij samen met andere kinderen in de natuur kunnen spelen. We verbeteren ook de informatievoorzieningen, zodat iedereen goed voorbereid de natuur in kan gaan.

Meer weten? Bekijk wat Natuurmonumenten doet rond Natuur voor Iedereen.

Nationale Postcode Loterij Marker Wadden

Het logo van partner Nationale Postcode Loterij
logo