Zeeland

Projecten in Zeeland

 • Suppletie locatie Verdronken Land
  Project

  Natuurherstel Verdronken Land van Zuid-Beveland

  Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat gaan in 2021 samen de getijdenatuur in de Oosterschelde herstellen door een deel van het Verdronken land van Zuid-Beveland op te hogen met baggerslib. De slikken en zandplaten behouden er daardoor hun functie als voedselgebied voor watervogels. Zonder ingrijpen verdwijnt het namelijk onder water door zandhonger.

 • Rosse grutto's
  Project

  Roggenplaat in Oosterschelde gered

  Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten hebben in het najaar van 2019 een grote reddingsoperatie op touw gezet. Een verse laag zand van 1,4 miljoen kuub moet ervoor zorgen dat de grootste en meest voedselrijke zandplaat van de Oosterschelde, de Roggenplaat, een rijk gedekte tafel blijft voor vogels en rustplek voor zeehonden.

 • logo Smart Sediment
  Project

  Project Smartsediment - Interreg VA Vlaanderen-Nederland

  Slim omgaan met sediment en daarmee ecologische en veiligheidsvraagstukken in de Scheldedelta oplossen is het doel van Nederlandse en Vlaamse partners met het project Smartsediment.

 • logo