Ga direct naar inhoud

Zuinig op vee, bodemleven en insecten

Vee kan een zware wormenbesmetting oplopen. En wat dan? Preventief ontwormen kan niet volgens het pachtcontract van Natuurmonumenten. Dit omdat we de negatieve effecten in onze natuurgebieden willen voorkomen.

Mestkever

Driekwart van de potentiële mestfauna legt het loodje in een met ivermectine ‘vervuilde’ koeienflats. Het voorbestaan van deze insecten is afhankelijk van ‘schone’ mest. Deze mestfauna (vliegen, torren, etc.) vormt het stapelvoedsel voor zoal insectenetende vogels en kuikens. In dit bericht staan praktische oplossingen en literatuurverwijzingen om ontwormingsmiddelengebruik te voorkomen danwel het milieueffect te beperken. 

Voorkom gebruik

We beperken ons tot de maagdarm- en longwormen en leverbot bij rundvee. Rundvee kan van een  hoge besmettingsgraad flink ziek worden; dierengezondheid mag niet in gevaar komen. Een lage besmettingsgraad is vaak niet erg. Zo bouwt het vee natuurlijk immuniteit op. De wormencyclus is belangrijk om te begrijpen, deze en meer informatie staat op de GGD-website, parasietenwijzer en in een praktische flyer. Lage veedichtheid, robuuste rundveerassen, en – mits mogelijk - elke drie weken omweiden verlaagd de kans op ziektes. Vooral jongvee is gevoelig. Generiek geldt ook dat maaien of bloten van het perceel het aantal ‘wormen’ reduceert.

Bij maagdarmwormen is het belangrijk om 8 weken na inscharing en daarna regelmatig mestmonsters in te sturen om het aantal eieren te bepalen. Bij hoge ei-aantallen kan een ontwormingsmiddel toegepast worden. Let op: dien overeenkomstig uw pachtcontract altijd een aanvraag in bij uw contactpersoon van Natuurmonumenten, zodat u een schriftelijke toestemming heeft voor gebruik. Ivermetine en andere stoffen uit de avermectine-familie hebben een groot negatief effect, gebruik dit liever niet en u mocht u het willen gebruiken dan heeft u toestemming nodig. Dit geldt overigens ook voor bolussen. Als een rund behandeld is mag het minimaal 2 weken niet ingeschaard staan op het NM-perceel. Hoe langer die periode, hoe lager de hoeveelheid werkzame stof (middel) het rund nog uitscheid, hoe minder milieueffecten. Tegen longwormen kan gevaccineerd worden en dit leidt niet tot schade aan de mestfauna.

Kies het minst milieubelastende middel

Mocht een middel toegepast worden, houdt dan bij de keuze van het ontwormingsmiddel rekening met de mate van de milieubelasting. Kies het middel met de laagste milieubelasting voor mestfauna. Overleg eventueel met uw dierenarts. Zo werken we samen aan meer natuur, waar het kan.