Ga direct naar inhoud

Evelien Verbij

Evelien Verbij (1975) is bestuurslid van Natuurmonumenten sinds 2018.
Evelien Verbij is directeur van BoerenNatuur.

Evelien Verbij

BoerenNatuur is de landelijke vereniging van de 40 collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Via deze collectieven werken bijna 10.000 grondeigenaren, voornamelijk boeren, aan het versterken van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Evelien studeerde bos- en natuurbeheer aan de WUR en promoveerde daar ook. Zij is werkzaam geweest als senior-beleidsmedewerker bij het Bosschap en was daarna directeur van de Vereni­ging Bos- en Natuurterrein Eigenaren (VBNE). De VBNE is de landelijke vereniging voor alle bos- en natuurterreineigenaren. Natuurmonumenten is ook lid van de VBNE. Als boerendochter kent zij de landbouw van nabij.

Gekozen 2018, herkozen 2022, termijn loopt af in 2026.

Nevenfunctie:

  • Lid Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen.
  • lid Raad van Advies van Staatsbosbeheer.