Hanneke Schuiling

Hanneke Schuiling (1958) is penningmeester van Natuurmonumenten sinds 2016.
Econome, als directeur-generaal rijksbegroting op het Ministerie van Finan­ciën belast met de beheersing van de collectieve uitgaven, de coördinatie van het begrotingsproces van het Rijk en de kaderstelling voor de begroting en de verantwoording.

Eerder heeft zij diverse functies vervuld binnen de rijksoverheid en bij de Europese Commissie.

Gekozen 2016, herkiesbaar 2020, termijn loopt af in 2024.

Huidige neven functie: 

Lid van de Raad van Advies van het Instituut van Internal Auditors Nederland