Jack de Graaff

Jack de Graaff (1963) is bestuurslid van Natuurmonumenten sinds 2012. Jack de Graaff is Managing partner van Mensch Creative Agency.

Voorheen was hij directeur van het marketing- en reclamebureau Publicis en tevens voorzitter van SIRE, de Stichting Ideële Reclame.

Gekozen 2012, herkiesbaar 2016, termijn loopt af in 2020. 

Huidige nevenfuncties:

Lid Raad van Advies Burst Digital.
Voorzitter Jury Effie.