Word lid

Jack de Graaff

Jack de Graaff (1963) is bestuurslid van Natuurmonumenten sinds 2012. Jack de Graaff is Managing partner van Mensch Creative Agency.

Voorheen was hij directeur van het marketing- en reclamebureau Publicis en tevens voorzitter van SIRE, de Stichting Ideële Reclame.

Gekozen 2012, herkiesbaar 2016, termijn loopt af in 2020. 

Huidige nevenfuncties:

Lid Raad van Advies Burst Digital.
Voorzitter Jury Effie.