Jan Willem Baan

Jan Willem Baan (1957), bestuurslid van Natuurmonumenten sinds 2016. Jan Willem Baan is macro-econoom, hoofd van de afdeling External Management van PGGM Investments en lid van het Investment Committee van PGGM.

Voorheen was hij werkzaam bij het Ministerie van Financiën, KPN Pensioen (directeur Beleggingen) en Doctors Pensionfund Services (directeur Beleggingen). In 2013 werd DPFS overgenomen door PGGM. Bij PGGM werd Jan Willem lid van het Management Team Investments alsmede van het Investment Committee en de ALM commissie.

Gekozen op 8 april 2016, herkiesbaar 2020, termijn loopt af in 2024. 

Huidige nevenfuncties:

Special Advisor van de Noaber Foundation (www.noaber.com) te Lunteren.
Lid van de beleggingscommissie van het pensioenfonds van de medisch specialisten (SPMS) te Zeist.
Lid van de Visitatiecommissie Pensioenfonds Gasunie te Groningen.