Martijn Weterings

Martijn Weterings (1970) is bestuurslid van Natuurmonumenten sinds 2013
Martijn Weterings is ecoloog en docent Wildlife Management bij Van Hall Larenstein.

Heeft een goede kennis van de natuur, voornamelijk op het gebied van dierecologie. Naast zijn docententaak werkt hij als onderzoeker in opleiding bij Wageningen Universiteit en doet onderzoek naar de interactie tussen predatie en de samenstelling van het landschap op onder andere de beweging van hazen.

Gekozen 2013, herkiesbaar 2017, termijn loopt af in 2021. 

Huidige nevenfunctie:
Bestuurslid (secretaris) Stichting het Kronendak.