Martijn Weterings

Martijn Weterings (1970) is bestuurslid van Natuurmonumenten sinds 2013.
Martijn Weterings is docent-onderzoeker Wildlife Management bij Hogeschool Van Hall Larenstein.

Hooglander

Martijn heeft goede kennis van de natuur, voornamelijk op het gebied van dierecologie. Ook is hij betrokken bij het lectoraat diergedrag, -welzijn en -gezondheid.

Naast zijn docententaak werkt hij als postdoc bij Wageningen Universiteit & Research en doet onderzoek naar het (kudde)gedrag van grote grazers als verklikker voor stroperij van bedreigde soorten als olifant en neushoorn.

Gekozen 2013, herkozen 2017, termijn loopt af in 2021.

Huidige nevenfunctie:

  • Bestuurslid (secretaris) van stichting Het Kronendak.
  • Commissielid Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) Mulder Natuurlijk
Martijn Weterings
logo