Ga direct naar inhoud
Nieuws

Sieralgen: meten is weten

11 november 2020 | Lian Flikkema

Heb je ooit van sieralgen gehoord of een sieralg gezien? Waarschijnlijk niet. Ze zijn zo klein dat je een microscoop nodig hebt om ze te kunnen bekijken. Euastrum oblongum is maar 0,15 mm lang. En dat is nog een grote soort. Maar àls er veel soorten voorkomen in vennen en poelen, is de natuurbeheerder heel tevreden: het betekent dat de waterkwaliteit in het natuurgebied goed is. Daarom inventariseren onderzoeksbureaus en vrijwilligers regelmatig en gedurende een groot aantal jaren flora en fauna voor Natuurmonumenten. En dat is van groot belang want meten is weten.

Sieralg

Het belang van sieralgen

Sieralgen komen vooral voor in vennen en poelen in natuurgebieden. In Drenthe komen ongeveer 500 soorten voor, in het Dwingelderveld een kleine 250. Aan de hand van de soorten en de hoeveelheid kunnen de onderzoekers bepalen hoe het met de waterkwaliteit gesteld is. Maar ook wat voor effect droogte heeft op die minuscule organismen.

Invloed van droogte

Droge en natte omstandigheden wisselen elkaar af. Dat is de natuur. Maar als er gedurende drie jaar achter elkaar droogte optreedt, heeft het veel effect op het aantal soorten sieralgen. De afname was soms tot wel 46%!

Ven bij schaapskooi in april 2020
Ven bij schaapskooi in september 2018

Opsteker

Veel poelen en vennen in het Dwingelderveld hebben in de zomer van 2020 gedeeltelijk of helemaal droog gestaan. Waarschijnlijk is er echter, zelfs in de droogste periode, nog water bij de uitwateringssluis in het Kloosterveld blijven staan. In een watermonster van die poel zijn meer dan 50 soorten sieralgen gevonden. De meest bijzondere was een soort die nog nooit in Nederland was gevonden: Cosmarium vogesiacum. Bijzonder omdat deze sieralg vooral bekend is uit bergachtige streken!

Poel bij ontwateringssluis
Cosmarium vogesiacum

Belang van onderzoeken

Inventarisaties en onderzoeken zijn de basis van beheer van en herstelprojecten in natuurgebieden. Daarom vinden er regelmatig en bij voortduring inventarisaties plaats. Naar planten, broedvogels, dagvlinders, libellen en sprinkhanen en dus naar sieralgen. Hoe staat de natuur er voor? Is het beheer voldoende, moet het aangepast worden. Dankzij al die metingen, mede door een grote groep gepassioneerde vrijwilligers, kan Natuurmonumenten het beheer beter afstemmen: meten = weten.

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe