Ga direct naar inhoud
Nieuws

Aanpak kleine waterteunisbloem op Tiengemeten

11 juni 2018 | Chantal van Burg

Deze week start Natuurmonumenten weer met werkzaamheden om de kleine waterteunisbloem in het kommoeras van de Weelde weg te halen. Inmiddels is er een duiker aangelegd in het westelijk deel van de Weelde, waarmee we regenwater eruit kunnen laten en dit deel droog kunnen zetten. Vervolgens gaan we met vrijwilligers het gebied in om de planten op te sporen en te verwijderen. Deze werkzaamheden duren tot en met oktober.

Vrijwilligers aan de slag bij de bestrijding van de kleine waterteunisbloem

Waarom bestrijding

De natuur op Tiengemeten ontwikkelt zich buitengewoon goed. De kleine waterteunisbloem, die in 2012 voor het eerst is aangetroffen, is een plantensoort die van oorsprong niet thuishoort in Nederland. Hij woekert snel waardoor, andere planten geen kans krijgen. Natuurmonumenten haalt de kleine waterteunisbloem weg zodat de planten die in het kommoeras van de Weelde thuishoren weer de ruimte krijgen. Doen we niets dan overwoekert de plant het open water en de slikranden en wordt de Weelde ongeschikt als foerageergebied voor watervogels.

Beperkt tot de Weelde

De plant is voor het eerst op Tiengemeten ontdekt in 2012. Vervolgens zijn wij meteen gestart met de bestrijding van de kleine waterteunisbloem. Omdat de groeiplaats van de plant nog beperkt is tot de Weelde grijpen we de kans om de plant weg te krijgen.

Hoe ziet aanpak eruit

De afgelopen jaren hebben we het oostelijk deel van de Weelde drooggezet. Dit was nodig om het de plant lastig te maken, maar ook om de planten tijdig op te sporen en te verwijderen. Eind vorig jaar haalden we met een kraan de wilgen weg, die door de drooglegging opgeschoten waren. Vanaf dit jaar zetten we het water in het oostelijk deel weer hoog en in het westelijk deel laag, omdat de kleine waterteunisbloem nu ook in het westelijk deel is gevonden en zich daar uitbreidt. Met behulp van de aangelegde duiker kunnen we het water verlagen. Deze week starten we met de monitoring van de planten. Hierbij krijgen we hulp van vrijwilligers die met bootjes het gebied inventariseren. Bij het in beeld brengen van grote groeiplaatsen van de plant zetten we een drone in.

Helpende handjes

Natuurmonumenten is erg blij met de inzet van vrijwilligers bij deze actie. Esther Dijkstra coördineert de werkzaamheden. “Het is een flinke klus, maar het is ook heel bijzonder werk. Zo kom je als vrijwilliger op plekken waar je anders nooit komt. Hierdoor zie je veel mooie dingen op eiland. En je hoeft echt geen soortenkenner te zijn om hulp te bieden. Veel belangrijker is dat je graag buiten bent, in weer en wind.”

Houd jij ervan om door de natuur te struinen en wil je ons een helpende hand te bieden bij de aanpak van de kleine waterteunisbloem op Tiengemeten? Check de vrijwilligersvacature.

 

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven