Nieuws van de boswachter

Column boswachters Chantal & Annette: Schotse hooglanders op Tiengemeten!

24 februari 2021 | Annette den Dulk

Annette den Dulk en Chantal van Burg zijn boswachters op Tiengemeten. In een maandelijkse duo-column voor Het Kompas schrijven we over ons werk op het eiland. Allebei vanuit ons eigen werkgebied: Annette vanuit het bezoekerscentrum en gericht op de beleving van de natuur. Chantal vanuit de beheereenheid, gericht op het natuurbeheer. Ook delen we tips om zelf de natuur te gaan ontdekken. Deze keer: de Schotse hooglanders op Tiengemeten.

Annette en andere dames op het eiland Tiengemeten

Schotse hooglanders op Tiengemeten

Annette: “Zeg, Chantal. Wij zijn niet de enige dames op Tiengemeten. Zullen we het daar eens over hebben?”

Chantal: “Haha, jij bedoelt zeker de Schotse hooglanders op het eiland?”

Annette: “Ja, precies! Op het eiland kun je deze grote grazers altijd wel ergens tegenkomen. Het lijkt me leuk om daar eens wat meer over te weten. Want waarom lopen er eigenlijk Schotse hooglanders op Tiengemeten?”

Chantal: “Dat zit zo: er zijn allerlei soorten gebieden, van landbouw tot wilde natuur. Tiengemeten zit meer in de richting van wilde natuur, al wordt er in dit gebied nog wel gemonitord. Bij ieder type gebied past een bepaalde soort grazer. Tiengemeten is een ruig gebied dat we graag open willen houden. Zonder begrazing zou het gebied in mum van tijd vol bomen staan. De Schotse hooglanders vertragen de aangroei van bos. Daarnaast zorgt begrazing voor een gevarieerde structuur in begroeiing. De hooglanders maken paadjes, poepen, vertrappen en vreten open plekken in ruigte. Kortom: ze maken allemaal kleine biotoopjes en gevarieerdheid waar veel andere dier- en plantensoorten in kunnen leven.”

Annette: “Onze dames dragen dus bij aan de ontwikkeling van het landschap op Tiengemeten! Maar waarom dan Schotse hooglanders en geen Konikpaarden of Heckrunderen?”

Chantal: “Schotse hooglanders doen het goed qua gezondheid in het type natuur van Tiengemeten. Ze zijn gebouwd om zelfstandig in ruige gebieden te overleven. In de lente eten ze alles wat op komt, zoals het jonge riet. In de zomer smikkelen ze graag van het gras en klaver en in de herfst van wat daar nog van over is. In de winter vullen ze hun maag met wilgen en vlier. In de zomer eten ze zich vol, zodat ze de winter ook kunnen doorstaan. Daarnaast zijn ze vriendelijk voor bezoekers en daarmee bedoel ik: afstandelijk en rustig.”

Annette: “Eh… dat klinkt alsof ze niet gevaarlijk zijn, maar het zijn toch wilde dieren die er ook nog eens fotogeniek uit zien? Wij waarschuwen onze bezoekers om afstand te houden. Je bent als bezoeker ten slotte te gast in hun leefgebied. Gedraag je dan ook alsof je voor het eerst ergens op bezoek bent. Met 25 meter afstand kom je niet in de persoonlijke ruimte van de gastvrouw. Iets meer afstand houden dan de anderhalve meter maatschappij op dit moment dus!”

Chantal: “Misschien is het wel leuk om te vertellen waarom jij het steeds over dames hebt. Op Tiengemeten lopen zo’n 140 Schotse hooglanders. Dat zijn alleen dames. Een kudde met alleen maar dames is eenvoudiger en werkt voor de natuurontwikkeling ook goed. Anderzijds draagt dit ook bij aan de veiligheid: dames met hun kalfjes leveren makkelijker gevaarlijke situaties op.”

Annette: “Ook al hebben ze geen kleintjes: ze zien er zo knuffelbaar uit. Ik hoop maar dat het niet in iemand op komt om ze te gaan aaien… Dat is als een soort #metoo voor de Schotse hooglander. Ze kunnen zich dan uitgedaagd voelen. Deze dames hebben echter wel hoorns en wij zijn niet in Pamplona maar op Tiengemeten!”

Chantal: “Vandaar dat het ook zo belangrijk is om honden aangelijnd te houden. Van loslopende honden kunnen de hooglanders schrikken en uit zelfverdediging agressief worden. Trouwens, wist je dat er binnenkort Schotse hooglanders bij komen op Tiengemeten? Ook dames natuurlijk! Op Tiengemeten zien we dat de graslanden ruiger worden. Voor de diversiteit op het eiland is het goed om de kudde iets groter te maken. Sommige plantensoorten verdwijnen als er te weinig grazers zijn die het kort houden, zoals rode ogentroost of duizendguldenkruid.”

Annette: “Oh, wauw! Wat jammer dat ik niet in het feestcomité zit om onze nieuwe bewoners welkom te heten…”

Annette den Dulk
Annette den Dulk
logo