Nieuws van de boswachter

Veel grote roofvogels op Tiengemeten bij de vogeltelling februari

18 februari 2021 | Chantal van Burg

Hij ging deze maand maar iets eerder, om het strenge winterweer voor te zijn. Dat was een goed besluit. Vogelkenner en vrijwilliger Rob Burgmans kon voor februari weer een mooie lijst aan vogels noteren die hij zag op Tiengemeten, waaronder vele grote roofvogels.

ruigpootbuizerd

Het gaat goed met de grote roofvogels. Dat liet de telling van februari van vrijwilliger en vogelkenner Rob Burgmans op Tiengemeten ook zien. 9 verschillende soorten en ook nog eens een behoorlijk aantal per soort. Met deze winter weer een ruigpootbuizerd die op Tiengemeten verblijft.

Rob zag het winterse weer al aankomen en is daarom een week eerder gaan tellen op 5 februari. Prima keuze, aangezien het die dag prachtig weer was en ook nog eens windstil. Was hij een week later gegaan, dan trof hij een dichtgevroren Tiengemeten aan.

Qua roofvogels telde hij:

  • 1 zeearend
  • 1 blauwe kiekendief
  • 5 bruine kiekendieven
  • 2 haviken
  • 20 buizerds
  • 7 torenvalken
  • 2 sperwers
  • 1 slechtvalk
  • 1 ruigpootbuizerd

In de Noordpolder zag hij zowel waterpiepers als ook graspiepers, van deze laatste soort wel 50 stuks. Heel verrast was hij over de 2 Turkse tortels bij de Herberg. Maar zelden heeft Rob deze soort geteld op het eiland.

Ook flinke aantallen watervogels voegde hij aan zijn lijst toe: 2.500 wintertalingen, 1.400 slobeenden, 340 kuifeenden en 900 grauwe ganzen. Bij de Vliedberg zag hij nog 2 goudhaantjes.

Een vruchtbare teldag voor Rob met in totaal 8.500 vogels verdeeld over 66 soorten.

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven

logo